Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 1. československého armádního sboru [1944-1945]

1st Czechoslovak Army Corps Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 1. československého armádního sboru
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 1. československého armádního sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
05.05.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.05.1945
Nástupce:
Successor:
Velitelství dělostřelectva 1. československé armády
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
05.05.1944-15.05.1945 1. československý armádní sbor
Dislokace:
Deployed:


Velitel:
Commander:
01.02.1945-10.05.1945 Ressel, Alfréd (Podplukovník)
10.05.1945-15.05.1945 Ressel, Alfréd (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
05.05.1944-15.05.1945 5. československý dělostřelecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina exilová, fond
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-1-ceskoslovenskeho-armadniho-sboru-1944-1945-t119867#411502Verze : 0
MOD