Main Menu
User Menu
Reklama

1. československá smíšená letecká divize [1945-1945]

1st Czechoslovak Composite Air Division

1. československá zmiešaná letecká divízia

1. československá smíšená letecká divise

     
Název:
Name:
1. československá smíšená letecká divize
Originální název:
Original Name:
1. československá smíšená letecká divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.01.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.08.1945
Nástupce:
Successor:
4. letecká divise
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.01.1945-15.05.1945 1. československý armádní sbor
15.05.1945-25.05.1945 1. československá armáda
Dislokace:
Deployed:
20.01.1945-DD.02.1945 Przemyśl, ?
DD.02.1945-DD.04.1945 Iwonicz, ?
DD.04.1945-DD.04.1945 Katowice, ?
DD.04.1945-DD.05.1945 Pszczyna, ?
DD.05.1945-DD.05.1945 Albrechtičky, ? /
DD.05.1945-01.08.1945 Praha-Letňany, ? /

Velitel:
Commander:
25.01.1945-01.08.1945 Budín, Ludvík (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
25.01.1945-DD.04.1945 Klán, Jan (Major)
DD.04.1945-DD.MM.1945 Melach, Michail Antonovič (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.01.1945-01.08.1945 1. československý stíhací letecký pluk
25.01.1945-01.08.1945 2. československý stíhací letecký pluk
25.01.1945-01.08.1945 3. československý bitevní letecký pluk

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.1945-DD.MM.1945 5. československá samostatná spojovací rota
DD.MM.1945-DD.MM.1945 1. československá pojízdné letecké dílny
DD.MM.1945-DD.MM.1945 3180. polní pošta
DD.06.1945-31.07.1945 Cvičná a dopravní skupina
Čestný název:
Honorary Name:
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
operačně podřízena:
25.01.1945-14.05.1945 8. letecká armáda
14.05.1945-20.07.1945 2. letecká armáda
Zdroje:
Sources:
Daňko, Ján - kol.: 1. československá smíšená letecká divize, AVIS, Praha 1998, ISBN 80-86049-44-2
Irra, Miroslav: Československé vojenské letectvo 1945-1950, I. díl - Organizační vývoj a personální výstavba, Svět Křídel, Cheb 2006.
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovenska-smisena-letecka-divize-1945-1945-t119863#411483Verze : 2
MOD
1. československá smíšená letecká divise [1944-1945]

Velitelství smíšené letecké divise vzniklo 19. prosince 1944 přejmenováním z velitelství Československé letecké skupiny na základě směrnice velitelství 1. československého armádního sboru, čj. 0722/Taj.-1944. Jednotka byla po stránce operační (včetně letecké výstroje a výzbroje) podřízena sovětskému velení (letecké armádě), ve všem ostatním podřízena velení 1. čs. armádního sboru. Nacházela se v Přemyšlu, od 1945 v poli na středoevropském válčišti. Zúčastnila se Ostravské operace.
20. července uvolněna ze svazku Rudé armády a převedena do podřízenosti československého letectva.
Velitelství smíšené letecké divise bylo 1945, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj., přejmenováno na velitelství 4. letecké divise.
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovenska-smisena-letecka-divize-1945-1945-t119863#232476Verze : 0
MOD