Main Menu
User Menu

Webley WG M1885

revolver

     
Název:
Name:
Webley WG M1885
Originální název:
Original Name:
Webley-Green Model 1885
Kategorie:
Category:
pistole / revolver
Výrobce:
Producer:
P. Webley & Scott Revolver & Arms Co. Ltd., Birmingham, V. Británie
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
1,140 kg
Ráže:
Calibre:
.455
Náboj:
Cartridge:
.455
Délka:
Length:
292 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
152 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
6
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
198 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Archiv autora
URL CZ: https://www.valka.cz/Webley-WG-M1885-t11986#385376Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/revolver-t11986#385376Version : 0
MOD
Webley WG Model 1885
TTD viz u Webley Mk.V (jsou podobná)


Zkratka WG bývá zpravidla vykládána jako Webley-Green. Někteří autoři však poukazují na fakt, že o záhadném panu Greenovi není nic dalšího známo a proto soudí, že G má spíše znamenat „Goverment“ (Vládní).


Bylo by to možné, protože právě s touto řadou revolverů firma Webley mířila do výzbroje britské armády. Představenstvo firmy dávno pochopilo, že civilní trh, jakkoliv firma Webley na něm měla vynikající odbyt, sám o sobě žádnou zbrojařskou firmu nespasí. Časem dojde k nasycení poptávky, takže vládní zakázka byla pokládána za nevyhnutelnou. Série WG měla na vládu učinit náležitý dojem a pomoci Webleyům zakázku získat.


Revolvery WG byly vylepšené revolvery zlamovací konstrukce (kde se hlaveň spolu s válcem sklopí dolů na kloubu a hvězdicový vyhazovač pak automaticky vyhodí současně všechny nábojnice) s dělitelným rámem. Tuto základní konstrukci, si nechal roku 1876 patentovat Charles Pryse (tento systém poprvé použila v roce 1869 firma Smith &Wesson v Americe. Prysův patent zahrnoval vylepšenou aretaci válce) a následně jeho systém začala používat celá řada britských výrobců revolverů. Od roku 1877 firma Webley také vyráběla tyto zlamovací revolvery značené jako Webley-Pryse. Zbraň měla dvojčinný mechanismus s odskokem kohoutu. Kohout po výstřelu odskočil do bezpečnostní mezipolohy, odkud mohl být uvolněn jen stiskem spouště nebo natažením palcem. Proto nemohlo dojít k nechtěnému výstřelu při nárazu na kohout (např. při pádu zbraně) a současně byl chráněn hrot zápalníku před zlomením při sklopení hlavně revolveru. Zásadní nevýhodou systému Pryse však byla malá pevnost uzamčení rámu a tudíž snadná možnost náhodného či nechtěného rozpojení rámu a zlomení revolveru. Tento problém se pokoušel odstranit konstruktér Michael Kaufmann, který ve firmě Webley pracoval v letech 1878-1881.


Kaufmann vylepšil způsob spojení rámu a takto upravené revolvery se od roku 1879 začaly prodávat pod označením WG. Nevýhodou Kaufmannova záchytu byla značná náročnost na přesné obrobení západky, proto se ještě nějaký čas revolvery WG vyráběly souběžně jak se záchytem typu Kaufmann, tak s původní Pryseovou konstrukcí.


V roce 1882 nebo 1883 Henry Webley ještě vylepšil Kaufmannovu konstrukci a revolver dostal špičaté vylehčovací žlábky válce ve tvaru „kostelní věže“. Od tohoto modelu byla odvozena také terčová varianta zvaná „Target Model“. Měla hlaveň o délce 7,5“ oproti délce 6“ u standardního modelu.


Roku 1885 se začala vyrábět další řada revolverů WG se zjednodušeným „třmenovým“ systémem uzamčení rámu. Třmen zde jednoduše nasedal na výstupek na hřbetě horní příčky rámu. Tento systém byl skutečně výrazně jednodušší a bezpečnější než předchozí konstrukce používající odpružené západky. Byl proto od té doby použit u všech dalších britských služebních revolverů.


V roce 1889 se objevila další terčová varianta tentokrát pojmenovaná „Match“. Odlišovala se použitím rukojeti ve tvaru „ptačí hlavy“. Také měl pravoúhlý tvar mušky a výřezu hledí, podle návrhu amerického střeleckého přeborníka E. E. Patridge.


Další model řady WG z roku 1892 měl možnost sejmout válec z osy a o rok pozdější varianta zavedla odpružený úderník v rámu a kohout s plochým čelem, později se však od tohoto uspořádání upustilo.


Revolvery WG se vyráběly v rážích .45 Long Colt a .455 Webley. Oficiálně sice nebyl do výzbroje zaveden, řada britských důstojníků si jej však pořídila na vlastní náklady místo tehdejšího služebního revolveru Adams. Revolvery WG se prodávaly až do roku 1939 a právě z nich se vyvinula proslulá řada revolverů Webley Mk. I – VI.
URL CZ: https://www.valka.cz/Webley-WG-M1885-t11986#75379Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/revolver-t11986#75379Version : 0
MOD
URL CZ: https://www.valka.cz/Webley-WG-M1885-t11986#38907Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/revolver-t11986#38907Version : 0
MOD
Diskuse
Dle mého je název Webley-Green správný a odvolává se na puškaře Edwinsona Greena z Cheltenhamu. Ten měl zkonstruovat uzamčení rámu revolveru.


zdroj: gunownersresource.com
URL CZ: https://www.valka.cz/Webley-WG-M1885-t11986#385377Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/revolver-t11986#385377Version : 0
MOD