Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 2. československé divise [1945-1945]

2nd Czechoslovak Division Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 2. československé divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 2. československé divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství dělostřelectva 2. československé samostatné brigády
Datum zániku:
Disbanded:
25.05.1945
Nástupce:
Successor:
Velitelství dělostřelectva 2. divise
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.05.1945-25.05.1945 Velitelství dělostřelectva 1. československé armády
15.05.1945-25.05.1945 2. československá divise
Dislokace:
Deployed:

Velitel:
Commander:

Náčelník štábu:
Chief of Staff:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.05.1945-25.05.1945 9. československý dělostřelecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina exilová, fond
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-2-ceskoslovenske-divise-1945-1945-t119858#411476Verze : 0
MOD