Main Menu
User Menu

1. československý úderný prapor [1945-1945]

1st Czechoslovak Shock Battalion

     
Název:
Name:
1. československý úderný prapor
Originální název:
Original Name:
1. československý úderný prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.03.1945
Předchůdce:
Predecessor:
1. čs. pěší prapor
Datum zániku:
Disbanded:
25.05.1945
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 5
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.03.1945-15.05.1945 1. čs. samostatná brigáda
15.05.1945-25.05.1945 1. čs. divise
Dislokace:
Deployed:
23.03.1945-15.05.1945 východoevropské válčiště
15.05.1945-25.05.1945 Praha, ? /

Velitel:
Commander:
23.03.1945-DD.04.1945 Takáč, Anton (štábní kapitán pěchoty)
DD.04.1945-15.05.1945 Surovčík, Eugen (štábní kapitán pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovensky-uderny-prapor-1945-1945-t119791#566727Verze : 1
MOD