Webley-Fosbery Auto Revolver

samonabíjecí revolver
     
Název:
Name:
Webley-Fosbery Auto Revolver Webley-Fosbery Auto Revolver
Originální název:
Original Name:
Webley-Fosbery Auto Revolver
Kategorie:
Category:
revolver revolver
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR P. Webley & Scott Revolver & Arms Co. Ltd., Birmingham
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
1,24 kg 2.73 lb
Ráže:
Calibre:
.455
Náboj:
Cartridge:
.455
Délka:
Length:
267 mm 10 ½ in
Délka hlavně:
Barrel Length:
152 mm 6in
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
6
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min - rpm
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
198 m/s 650 ft/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Webley-Fosbery-Auto-Revolver-t11979#385380 Verze : 0

ÚvodPoslední desetiletí 19. století bylo v oblasti palných ve znamení překotného vývoje. Stále více konstruktérů se v té době snažilo nějakým způsobem účelně využít energie zpětného rázu, která se jim jevila do té doby jako bezúčelně promrhaná.

Usnadňoval jim to mimo jiné též rozvoj nových střelivin, především bezdýmného prachu, jenž nezanášel mechanismus zbraní nespálenými zbytky a jejich fungování tak bylo výrazně spolehlivější, než u doposud používané munice plněné černým prachem.

V té době vznikala celá řada zcela nových kontrukcí, některé se ukázaly jako úspěšné, vývoj jiných vedl do pomyslné slepé uličky. Je to i případ automatických či samonapínacích revolverů.

To však my dnes dokážeme zhodnotit zpětně, neboť již víme, jaký je výsledek. Nicméně viděno očima tehdejších konstruktérů, nebyla myšlenka automatického revolveru zdaleka tak nesmyslná, jak se nám dnes jeví.

VývojZbraň zkonstruoval George Vincent Fosbery, podplukovník britské armády a nositel Viktoriina kříže (získal jej za statečnost v bojích v Indii). Roku 1877 odešel do výslužby a věnoval se konstruování zbraní.


Fosbery na fotografii z ledna 1890. Byl znám též jako aktivní sportovní střelec, a to jak v terčové střelbě, tak v dynamické (bojové) formě
Zdroj: en.wikipedia.org


Jeho nejúspěšnějším vynálezem byl vývrt brokovnic nazývaný "Paradox". Tento vynález přinesl Fosberymu jak slávu, tak bohatství. Nicméně jeho invence nebyla zdaleka vyčerpána.

Dále své úsilí zaměřil na kulomet, předstihl jej však Hiram Maxim, který svojí konstrukcí pro dohlednou dobu další vývoj zbraní této třídy uzavřel. Fosbery proto obrátil své schopnosti ke zdokonalení revolveru.

Chtěl odstranit jeho největší nevýhodu - malou rychlost střelby v Single Action režimu a velký odpor spouště v Double Action režimu.

Je zajímavé, že jako výchozí model zbraně k přepracování mechanismu (a která byl následně použita v patentové dokumentaci) si Fosbery vybral Colt SAA 1873.

Práce na úpravách Fosbery zahájil roku 1893 a probíhaly po dva roky. Roku 1895 se mu konečně podařilo problém vyřešit (zdokonalil Mauserův Zik-Zak mechanismus) a získal patent (číslo 45,453/1895 ze dne 16. srpna 1895, dále pak dva doplňkové v červnu a říjnu 1896) na revolver, který se po prvním výstřelu provedeném ještě klasicky potom už sám po každé ráně natahoval působením zpětného rázu. Energie zpětného rázu tedy byla využita k otočení válce a napnutí bicího mechanismu.

Vzhledem k modelu, který použil, jej nejprve nabídl firmě Colt, ta však o vývoj samonabíjecích krátkých zbraní v té době nejevila zájem.

Nakonec k realizaci přistoupila firma Webley, která ovšem chtěla maximum dílů využít ze své řady revolverů Mk. I – Mk.IV. Revolver se jim proto do značné míry podobá, šlo opět u klasickou zlamovací konstrukci s hvězdicovým vyhazovačem, uzamčení rámu je totožné jako u ostatních revolverů Webley, pouze rukojeť nemá tvar „ptačí hlavy“ a je spíše podobnější rukojeti použité později u modelu Mk. VI.

Zbraň byla poprvé představena na mistrovství ve střelbě na střelnici v Bisley v červenci 1900. Revolver vzbudil velký zájem jak armády, tak sportovních střelců. O rok později byla uvedena do sériové výroby, avšak nakonec nebyla nikdy zavedena do výzbroje britských ozbrojených sil. Revolver si tak pořizovali důstojníci jako soukromé poboční zbraně.


Revolver Webley-Fosbery Model 1901. Páčka pojistky je v poloze zajištěno
Zdroj: www.flickr.comFunkceJedná se o jednočinný šestiranový (v ráži 455 Webley) nebo osmiranový (v ráži 38 ACP) revolver se sklopným děleným rámem a s hromadným vyhazováním nábojnic prostřednictvím centrálního vyhazovače.

Rám se sklápí kolem otočného kloubu pod hlavní. Je (podle patentu H. Webleye a J. Carpentera z roku 1885) aretován třmenovou západkou ve tvaru obráceného písmene U, jejíž horní část nasedá na zadní část hřbetu rámu. Ovládací tlačítko západky je na levé straně rámu, zatímco na pravé je situována plochá pružina tvaru V, která tlačí západku do přední polohy. Nezapadne-li západka správně do svého lůžka, není možno odpálit náboj, neboť západka blokuje dráhu kohoutu. V horní ploše západky je vyhlouben zářez hledí.

Hlaveň se sedmi pravotočivými drážkami má typický "webleyovský" tvar, její standardní délka byla 6 palců (152 mm), ale existovaly i varianty s hlavněmi dlouhými 7,5 palců (190 mm - terčová verze) a 4 palce (102 mm). Po stranách rámu pod hlavní jsou umístěna typická "křidélka" usnadňující zasouvání zbraně do pouzdra.

V ose válce se nachází centrální hvězdicový vyhazovač nábojnic, jehož funkce je odvozena od pohybu sklopného rámu. V mohutném kloubu rámu je umístěna vačka. Při sklopení rámu dojde k vysunutí vyhazovače a v jeho poslední fázi k opětnému vrácení do přední polohy.

Nyní je možno do komor zasunout náboje. V ráži 455 je možno nabíjet náboje buď ručně, nebo s použitím rychlonabíječe Prideaux (Prideaux´s Patent Instantaneous Revolver Magazine - Prideauxův patentní okamžitý zásobník pro revolver). V ráži 38 je nutno použít klips na náboje 38 ACP. Klips je nezbytný, protože komory nemají stupňovité vybrání a náboje bez klipu by se tudíž neměly o co opřít.


Rychlonabíječ Prideaux s připravenými náboji. byl použitelný nejen pro revolver Webley-Fosbery, ale též pro řadu dalších modelů Webley, dále pro revolvery Enfield, Colt i Smith & Wesson, které používala britská armáda. Odpružené "prsty" přidržující náboje, byly při nabíjení zatlačeny zpět do válcového těla nabíječe, čímž došlo k uvolnění nábojů
Zdroj: https://www.mythicarmory.com/prideaux-device.html


Webley-Fosbery je jedním z mála revolverů vybavených manuální pojistkou. Páčka pojistky je na levé straně rámu, v poloze zajištěno je pačka stlačena dolů, v poloze odjištěno je vodorovně.

Činnost revolveru byla vcelku jednoduchá. První výstřel bylo nutno odpálit klasickým způsobem, tedy nejprve napnout palcem kohout a potom stisknout spoušť. Po prvním výstřelu začala hlaveň s válcem a větší částí rámu i mechanismu klouzat vzad proti tlaku pružiny ve vodicích drážkách spodní části rámu. Ta spolu s rukojetí a spouští zůstávala na místě. Zde byl také umístěn kolík zapadající do klikatých vodicích drážek válce, při pohybu vzad se proto válec pootočil o jednu dvanáctinu svého obvodu a současně se napnul bicí mechanismus. Při pohybu vpřed, kdy byla horní část revolveru tlačena pružinou, se válec pootočil o další dvanáctinu, čímž byl cyklus dokončen a před hlavní tak byla nastavena komora s novým nábojem. Střelec tedy již mohl tento náboj (a všechny další, které ještě ve válci zbývaly) odpálit jen lehkým tlakem na spoušť, který pouze uvolnil kohout, místo aby musel kohoutem pootáčet válec a napínat bicí mechanismus. Pokud střelec počítal výstřely a nestiskl spoušť naprázdno, po vystřelení posledního náboje zůstal bicí mechanismus napnutý. Nyní tedy mohl střelec sklopit hlaveň, čímž došlo k vyhození prázdných nábojnic, znovu nabít komory válce, opět uzavřít rám zbraně a ihned mohl začít střílet.

Zde je možná vhodné místo k vyjasnění terminologie. U tohoto revolveru se často používá termín "samonabíjecí", což není zcela přesné. Jako samonabíjecí je chápána zbraň, u níž je energie zpětného rázu využita k vyhození vystřelené nábojnice a její nahrazení v nábojové komoře novým nábojem. U revolveru Webley-Fosbery se však nic takového neděje - zasunutí nábojů do komor válce i vyhození vystřílených nábojnic provádí střelec ručně. Automatika zbraně zajišťuje jen a pouze napnutí bicího mechanismu a otočení válce. Proto je přesnější označení tohoto typu revolveru jako "samonapínací", nikoliv "samonabíjecí".

Výroba a použitíVýroba běžela od roku 1901 do začátku 1. sv. války, kdy byla ukončena ve prospěch služebních modelů revolverů pro válečnou výrobu.

V letech 1901-1914 vznikly celkem čtyři varianty, které uvádí následující tabulka:

     
OznačeníMarkanty
Model 1901Ráže 455 Webley, páčka k sejmutí válce z osy u kloubu rámu, vinutá vratná pružina v rukojeti
Model 1902Ráže 38 ACP, tlačítko k sejmutí válce z osy na hřbetě horní příčky rámu, vinutá vratná pružina v rukojeti
Model 1903Ráže 455 Webley, tlačítko k sejmutí válce z osy na hřbetě horní příčky rámu, plochá vratná pružina ve tvaru V v rukojeti
Model 1914Ráže 455 Webley, jinak stejný jako Model 1903, avšak s kratším válcem


Jde o základní rozlišení pro sběratele, avšak modely se často lišily i uvnitř těchto variant. Například model 1901 byl zpravidla vybaven nežlábkovaným válcem, některé exempláře však mají válec žlábkovaný (Do žlábků zapadal drápek ovládaný tlačítkem na hřbetě rámu u pozdějších modelů. U tohoto modelu tedy použití tohoto válce nedává smysl, mohlo však jít o výměnu válce za novější.). U tohoto raného modelu se lišila i délka páčky pojistky, její umístění apod.


Revolver Webley-Fosbery Model 1901 v poloze se sklopenou hlavní. V místě šroubu uprostřed hřbetu příčky rámu se později objevilo kulaté tlačítk, po jehož stisknutí bylo možno válec z revolveru vyjmout
Zdroj: www.flickr.com


Hlavní výrobní variantou byl model 1903, jenž byl přepracován pro použití co
největšího počtu standardních dílů již vyráběných jiných typů revolverů Webley. Je zajímavé, že sériová čísla poslední verze Model 1914 chronologicky neodpovídají, protože existují exempláře Modelu 1914 se sériovými čísly nižšími než 2000, zatímco celá řada revolverů modelu 1903 má čísla vyšší.

Pravděpodobně k tomu došlo při úpravě již vyrobených, ale neprodaných revolverů.
Sériová čísla dosahují 4500, ale z tovární dokumentace vyplývá, že bylo zkompletováno maximálně 4175 kusů. Naprostá většina v ráži .455, ale 417 kusů bylo vyrobeno v ráži 38 ACP, výroba modelu v této ráži byla ukončena po roce 1904. Navzdory vysoké palebné kapacitě a relativně výkonnému náboji nebyl o tuto variantu zájem - i navzdory slevám, které firma na tento model nabízela, se podle prodejních knih do roku 1914 prodalo pouze 107 kusů. Po vypuknutí 1. sv. války bylo nejméně 72 kusů z firemních skladů přestavěno na ráži 455. Dnes jsou proto zbylé osamtřicítky extrémně vzácné, údajně je jich aktuálně na světě pouze 39 kusů.

Osm kusů bylo vyrobeno v ráži 45 Long Colt a odesláno do USA do soutěže na novou poboční zbraň U.S. Army. Webley-Fosbery vypadl hned v prvním kole soutěže, jejímž vítězem se nakonec stal slavný Colt 1911 .

Jak už jsme si řekli, revolver napříč modely byl vyráběn se třemi délkami hlavní, ve dvou povrchových úpravách (černění a niklování), se střenkami ze dřeva nebo plastu.

MuniceRevolver byl původně zkonstruován pro náboj 455 Webley Mk.I. Na boku revolveru je vyraženo upozornění "455 cordit only", což má střelce varovat, aby nepoužíval starší provedení tohoto náboje plněné černým prachem.

Speciálně pro tuto zbraň byly potom zkonstruovány náboje 455 Webley Fosbery I a 455 Webley Fosbery II. Druhý náboj má nábojnici jak s okrajem, tak s drážkou. Záměrem zřejmě bylo pro tento náboj vyvinout plechový klips, obdobně jako pro náboje 38 ACP.

Model 1914 byl určen pro střelbu modernějším nábojem 455 Webley Mk.II. Tento náboj měl kratší nábojnici, proto byl u modelu 1914 odpovídajícím způsobem byl zkrácen i válec, což přineslo jak úsporu hmotnosti, tak materiálu při výrobě. Patrně analogicky k tomuto náboji byl vytvořen náboj 455 Webley Fosbery Short.

V letech 1902-1904 se vyráběla varianta Model 1902 v ráži 38 ACP. Tehdy šlo o o mladý americký náboj vyvinutý Johnem Browningem pro jeho pistoli Colt 1900.

ZávěrMyšlenka samonapínacího revolveru nebyla na počátku 90. let 19. století, tedy v době, kdy na něm začal podplukovník Fosbery pracovat, tak scestná, jak se nám dnes může zdát.

V té době prakticky neexistovaly úspěšné samonabíjecí pistole, a pro ty, které tehdy vznikaly, se vyvíjely náboje relativně malých ráží.

Avšak v Británii byla tehdy účinnost krátké palné zbraně posuzována hmotností střely. Fosbery se vcelku rozumně, místo tápání v oblasti rodících se samonabíjecích pistolí, kde se teprve hledaly funkční principy, pokoušel rozpracovat již osvědčenou konstrukci revolveru a využít již používaný náboj.

A jak si tedy vedly tyto revolvery? Získaly si jistou oblibu mezi sportovními střelci na střelnicích. Důkaz jeho schopností podal Walter Winans, jeden z nejlepších střelců své doby, který s revolverem Webley-Fosbery ráže 455 umístil šest ran ze vzdálenosti 36 stop (11 m) do dvoupalcového středu terče (51 mm) za sedm sekund. V roce 1905 Winans ustanovil další rekord: vybaven rychlonabíječem Prideaux umístil 12 zásahů do cíle o průměru 76 mm (3 palce) během 15 sekund.

Jako služební zbraň však revolver neuspěl. Zákluzový mechanismus, vyráběný s minimálními tolerancemi, byl zanášen blátem a jinými nečistotami (totéž platilo pro drážky na povrchu válce). Ještě horší bylo, že pokud střelec při výstřelu měl příliš "měkký" úchop (doporučovalo se střílet se zcela napnutou paží), neměl revolver dostatečný odpor k vykonání zákluzu a zopakování funkce.

Proto tedy, ačkoliv revolver Webley-Fosbery měl jisté výsledky ve sportovní střelbě, jeho vývoj vedl do slepé uličky. Jeho úspěch by byl jistě větší, kdyby vznikl o 10 let dříve, avšak v době jeho příchodu na trh už vznikaly první úspěšné samonabíjecí pistole, které jej dokázaly svými vlastnostmi porazit.

Revolver Fosbery však přesto zůstává jedinečnou a nezapomenutelnou konstrukcí ve světě krátkých palných zbraní.

Zdroje:
LESZEK ERENFEICHT: Oksymoron: Rewolwer samopowtarzalny Webley-Fosbery, časopis Strzal, květen 2017
J. Hýkel a V. Malimánek: Náboje do ručních palných zbraní, nakl. Naše vojsko, Praha 2002, ISBN 80-206-0641-6
Roger Ford: Nejslavnější krátké palné zbraně, nakl. Svojtka&Co., Praha 1998, ISBN 80-7237-089-8
Maj. F. Myatt, M.C.: Pistole a revolvery, nakl.Svojtka&Co., Praha 2004, ISBN 80-7237-212-2
Jeff Kinard: An Illustrated History of Their Impact, nakl. ABC-CLIO, 2003, ISBN 1851094709, 9781851094707
www.forgottenweapons.com

URL : https://www.valka.cz/Webley-Fosbery-Auto-Revolver-t11979#76222 Verze : 11
Zbraň se vyráběla i v ráži .38 ACP, válec pak obsahoval osm nábojů.


Archiv autora.
Webley-Fosbery Auto Revolver - Drážky na válcích:
nahoře: 1901 .455 Webley-Fosbery
uprostřed: 1901 .38 Webley-Fosbery
dole: 1902 .455 Webley-Fosbery

Drážky na válcích:
nahoře: 1901 .455 Webley-Fosbery
uprostřed: 1901 .38 Webley-Fosbery
dole: 1902 .455 Webley-Fosbery

URL : https://www.valka.cz/Webley-Fosbery-Auto-Revolver-t11979#392712 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více