Main Menu
User Menu

8. střelecká brigáda [1954-1955]

8th Rifle Brigade

     
Název:
Name:
8. střelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
8. střelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
8. pěší brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1955
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.11.1955 2. vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-01.11.1955 Rajhrad, klášter /
Velitel:
Commander:
01.11.1954-09.05.1955 Neuschl, Stanislav (Podplukovník)
09.05.1955-01.11.1955 Neuschl, Stanislav (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-01.11.1955 1. pevnostní prapor
01.11.1954-01.11.1955 2. pevnostní prapor
01.11.1954-01.11.1955 3. pevnostní prapor
01.11.1954-01.11.1955 4. pevnostní prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.11.1954-01.11.1955 VÚ 5933 Rajhrad
06.01.1955 propůjčena bojová zástava vz. 52
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond 1647 (8. střelecká brigáda Rajhrad), 1954-1955
Dubánek, M.: 8. pevnostní brigáda Rajhrad. In: XXX. mikulovské sympozium 2008. Brno 2009, s. 369-374.
Fidler, J.: Lexikon ČSLA - svazy a svazky. Praha 2020.
URL : https://www.valka.cz/8-strelecka-brigada-1954-1955-t119783#411151Verze : 3
MOD