Main Menu
User Menu

USA - Colt New Service Model 1909

revolver

     
Název:
Name:
Colt New Service Model 1909
Originální název:
Original Name:
Colt New Service Model 1909
Kategorie:
Category:
pistole / revolver
Výrobce:
Producer:
Colt´s Patent Firearms Manufacturing Company, Hartford, USA
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
1,162 kg
Ráže:
Calibre:
.45
Náboj:
Cartridge:
.45 Colt
Délka:
Length:
273 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
140 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
6
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
225 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Foto Radek Havelka
URL : https://www.valka.cz/USA-Colt-New-Service-Model-1909-t11978#387594Verze : 0
MOD
USA revolver Colt New Service Model 1909


Ráže : .45 Colt (11, 43 mm)
Spoušťové ústrojí: dvojčinné, DA-Double Action
Zásobník : nemá, počet komor ve válci 6
Váha: 1162 g
Délka: 273 mm
Délka hlavně: 140 mm
Úsťová rychlost : 225 m/s
Výrobce : Colt – USA
Poznámka:


Když v roce 1892 nahradil Colt New Army M 1892 v roli základní služební zbraně U. S. Army Colt Peacemaker M 1873, došlo spolu s ním také k výměně služebních nábojů. Místo náboje .45 Colt teď přišel méně výkonný náboj .38 Long Colt. Později, za války na Kubě a na Filipínách na přelomu 19. a 20. stol. toho měli američtí vojáci trpce litovat. Zjistili totiž, že poměrně vysokorychlostní střely malé ráže (rozumí se .38 ) snadno procházejí tělem útočníka, aniž by jej vyřadily z boje. Volali tedy po návratu k pomalejším a těžším střelám, které desetiletí předtím s úspěchem používali proti podobně odhodlanému nepříteli, totiž prérijnímu Indiánovi.


Právě v důsledku stížností příslušníků amerických ozbrojených sil po zkušenostech z těchto bojišť začala firma Colt v roce 1897 pracovat na nové zbrani, avšak na starý dobrý náboj .45 Colt. Revolver byl označen jako Colt New Service. Zavedením tohoto revolveru tak v amerických ozbrojených silách došlo k návratu ke služebnímu střelivu velkých ráží. Už v roce 1911 byl však revolver nahrazen samonabíjecí pistolí taktéž značky Colt Model 1911.


Colt New Service byl revolver s největším rámem, který v té době firma Colt vyráběla. Výroba začala roku 1898 a byla ukončena v roce 1944. Ačkoliv byla zbraň primárně konstruovaná pro velkorážní náboje, vyráběla se nakonec v celkem osmnácti různých rážích, přičemž nejmenší byla .38 Short Colt a největší .476 Eley. Revolver se vyráběl v sedmi různých délkách hlavně (2", 4", 4.5", 5", 5.5", 6" a 7.5") a jedenácti různých provedení (přičemž M 1909 je jedno z nich). Vyrobilo se přes 356 000 kusů, z čehož největší podíl (dvě pětiny) produkce představuje Model 1917 ráže .45 ACP, jehož se vyrobilo 151 000.
URL : https://www.valka.cz/USA-Colt-New-Service-Model-1909-t11978#55186Verze : 0
MOD
URL : https://www.valka.cz/USA-Colt-New-Service-Model-1909-t11978#38898Verze : 0
MOD
Diskuse
Jen bych Rada doplnil ve válkách na Kubě a Filipínách docházelo k tomu že i smrtelně raněný nepřítel (obvykle pod vlivem alkoholu nebo drog) ještě dokázal pokračovat v útoku a volalo se po náboji který ho zastaví při zásahu do těla (dnes existuje termín zastavovací účinnek) tomu odpovídal právě náboj s těžkou střelou větší ráže, tedy .45. Američané se toho drželi hodně dlouho a i dnes jsou slyšet hlasy volající po návratu k této ráži.
URL : https://www.valka.cz/USA-Colt-New-Service-Model-1909-t11978#55204Verze : 0
to Rad skvělý článek (tedy spíš studie)
URL : https://www.valka.cz/USA-Colt-New-Service-Model-1909-t11978#55384Verze : 0