Main Menu
User Menu

Smith & Wesson Military and Police Model 1905

revolver

     
Název:
Name:
Smith & Wesson Military and Police Model 1905
Originální název:
Original Name:
Smith & Wesson Military and Police Model 1905
Kategorie:
Category:
pistole / revolver
Výrobce:
Producer:
Smith & Wesson Holding Corporation, Springfield, Massachusetts, USA
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
0,90 kg
Ráže:
Calibre:
.38
Náboj:
Cartridge:
38 Special
Délka:
Length:
248 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
127 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
6
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
183 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Smith-Wesson-Military-and-Police-Model-1905-t11977#388783Verze : 0
MOD
USA revolver Smith & Wesson Military and Police Model 1905
Též Victory Model, British Service či K-200
Ráže : .38 Special (9, 1 mm)
Spoušťové ústrojí: dvojčinné, DA - Double Action
Zásobník : nemá, počet komor ve válci 6
Váha: 0,9 kg
Délka: 248 mm
Délka hlavně: 127 mm
Úsťová rychlost : 183 m/s
Výrobce : Smith & Wesson – USA
Poznámka:


Jestliže jsem hovořil o obtížnosti identifikovat některé zbraně - konkrétně v souvislosti s Coltem Police Positive, v případě firmy Smith & Wesson to je ještě horší. S&W měli vždy v nabídce více modelů zbraní než jejich hlavní konkurent Colt a dokonce v katalogu z poloviny devadesátých let 20. století, tedy v době, kdy již došlo k výrazné racionalizaci výrobního programu, jsem stále ještě napočítal 39 modelů revolverů i když je pravda, že často se liší jen v detailech.


Proto i v tomto případě si ponechám otevřená zadní vrátka – podle mne se jedná s největší pravděpodobností o Smith & Wesson Military and Police Model 1905. Stejně jako v případě zmiňovaného Coltu i u firmy S&W došlo koncem 19. století k přeorientování na jiný výrobní program. U revolverů S&W byla původně používána tzv. zlamovací konstrukce (viz S&W Safety Model), kde se po stlačení dvou záchytů v zadní části hřbetu rámu tělo zbraně rozpojilo a hlaveň se sklopila dolů na kloubu. Společně s ní se sklopil i válec a hvězdicový vyhazovač potom automaticky provedl hromadné vyhození všech nábojnic najednou. Tento systém dodnes zůstal nejrychlejším z hlediska opětovného nabití. Jeho jedinou, zato však zásadní nevýhodou byla malá pevnost kloubu, což časem vedlo k rozviklání a ztrátě pevnosti celého systému. Proto vůči těmto zbraním vždy panovala určitá nedůvěra a dnes se již toto konstrukční uspořádání prakticky nepoužívá.


V roce 1895 proto firma Smith & Wesson přešla na výrobu revolverů s pevným rámem a bočně výklopným válcem s ručním hvězdicovým vyhazovačem. Současně zavedla víceméně jednotný design lišící se třemi základními velikostmi rámu. Rám označený jako I byl určen pro ráže .32 a podobné, rám K pro ráže .38 a rám N pro velké ráže kolem .44.


Bezpochyby nejslavnějším revolverem z prvních zbraní s K rámem byl Smith & Wesson Military and Police Model 1899. Byl vyvinut na základě požadavků výzbrojních správ americké armády a námořnictva, které jej také v nevelkém počtu v roce 1902 zavedlo do výzbroje, a proto byl též od té doby nazýván Army and Navy Model. "Námořní" verze se lišila jen absencí závěsného kroužku na spodku rukojeti. Revolver byl komorován pro náboj .38 Long Colt, který byl tehdy služebním nábojem spolu s revolverem Colt této ráže. V roce 1902 byl tento model upraven a pojmenován Military & Police Model 1902. Rozdíl spočíval především v zapracování uzamykacíhu prvku působícím na čelo tyčky ručního vyhazovače a použití náboje .38 Special. Další modernizace se revolver dočkal v roce 1905 a byl tudíž opět přeznačen příslušným rokem. Od modelu 1902 se odlišuje pouze jiným tvarem rukojeti - původní tvar rukojeti odpovídal tvaru použitému např. i u Modelu Safety, ovšem bez dlaňové pojistky. V roce 1915 byl revolver modernizován zapracováním pojistného mechanismu. Princip byl totožný jako u Coltu Police Positive pouze smysl byl obrácený, Smith & Wessony používají úderník nesený na kohoutu a blokovací kulisa se při napnutí kohoutu zasouvá mezi kohout a otvor v rámu, aby kohout zablokovala, takže není-li plně stisknuta spoušť, hrot úderníku místo na zápalku narazí na planžetu blokovací kulisy, zatímco při stisknuté spoušti se kulisa odsune a uvolní úderníku cestu k zápalce náboje.


Nejslavnější okamžiky Modelu 1905 přišly v roce 1940. Po pádu francouzského spojence a katastrofě u Dunkerque čelila britská armáda hrozivému nedostatku zbraní všech typů. Britové tedy požádali o dodávky krátkých palných zbraní Spojené státy. Jejich prosby vyslyšela firma Smith & Wesson a dodala do Británie přes 900 000 revolverů Military & Police Model 1905. Britové tuto zbraň nazývali Model K-200, přičemž písmeno K odkazovalo na střední rám a číslo 200 bylo odvozeno od zvláštního náboje, který chtěli Britové v revolveru používat. V zásadě se jednalo o náboj .38 Special, osazený však nestandardní olověnou střelou o hmotnosti 200 gránů. Podle výpočtů britských odborníků měl mít náboj .38 Spec. s touto střelou podobný zastavující účinek jako dosavadní náboj .455 používaný v revolverech Webley. Nakonec však stejně z britských plánů sešlo, neboť použití olověné střely odporovalo ženevským konvencím, takže náboj byl nakonec osazen lehčí celoplášťovou střelou o hmotnosti 178 gránů (přičemž standardní hmotnost střely u náboje .38 Special je 158 gránů). Tento náboj byl nazýván .38 British Service. Model 1905 komorovaný na klasický náboj .38 Special a stejně jako Model K-200 opatřený hladkými dřevěnými střenkami se také vyráběl ve velkých počtech a nazýval se Victory. Oba revolvery se vyráběly standardně s pěipalcovou hlavní, ale existovaly i exempláře s délkami 4, 4.5 a 6 palců a velmi vzácně i varianta dvoupalcová.


Revolver M 1905 považovali Britové za vynikající zbraň, výrazně lepší než soudobý britský služební revolver Enfield. Vyrobil se v ohromných počtech - celková produkce firmy Smith & Wesson dosáhla v průběhu 2. světové války 1 310 000 kusů, což je ohromující číslo, když uvážíme, že standardní krátkou palnou zbraní byla tehdy samonabíjecí pistole.
URL : https://www.valka.cz/Smith-Wesson-Military-and-Police-Model-1905-t11977#62260Verze : 0
MOD
URL : https://www.valka.cz/Smith-Wesson-Military-and-Police-Model-1905-t11977#38897Verze : 0
MOD