Main Menu
User Menu

Smith & Wesson Hand Ejector Model 1917

revolver

     
Název:
Name:
Smith & Wesson Hand Ejector Model 1917
Originální název:
Original Name:
Smith & Wesson Hand Ejector Model 1917
Kategorie:
Category:
revolver
Výrobce:
Producer:
Smith & Wesson Holding Corporation, Springfield
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
0,96 kg
Ráže:
Calibre:
.45
Náboj:
Cartridge:
45 Auto
Délka:
Length:
244 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
140 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
6
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
282 m/s
Uživatelské státy:
User States:

...
Poznámka:
Note:
typ spouště: dvojčinná (DA)
Zdroje:
Sources:
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Smith-Wesson-Hand-Ejector-Model-1917-t11972#388782Verze : 0
MOD

Úvod


Na přelomu 19. a 20. století definovala americká armáda jako svoji novou poboční krátkou palnou zbraň samonabíjecí pistoli. Výsledkem tohoto rozhodnutí, následného vývoje a tendru se stal veleslavný Colt 1911. Určitým historickým paradoxem však zůstává málo známý fakt, že v průběhu 1. sv. války zhruba na každé dva vyrobené Colty 1911 připadal jeden revolver buď firmy Colt nebo firmy Smith & Wesson...

Historie vývoje


Od roku 1869 používala firma Smith & Wesson jako základní konstrukční systém svých velkorážních revolverů zlamovací mechanismus. Zlamovací revolvery byly sice výtečné zbraně, avšak panovaly vůči nim vcelku oprávněné výhrady. Tuhost konstrukce zbraní tohoto typu byla omezená a obzvláště ve spojení s výkonnými velkorážními náboji neměly zlamovací revolvery valnou důvěru veřejnosti.

Proto v roce 1901 přikročila firma Smith & Wesson k radikálnímu kroku. Definitivně opustila systém velkorážních zlamovacích revolverů a zahájila práce na zbrani zcela nové koncepce. Přepracovala a zvětšila rám osvědčeného revolveru Military & Police s bočně výklopným válcem, pro použití výkonného velkorážního náboje. Aplikací nedělitelného uzavřeného rámu tak konečně velkorážní revolver značky Smith & Wesson získal potřebnou pevnost (Colt vyráběl svůj velkorážní New Service s bočně výklopným válcem již od roku 1898).

V roce 1908 (podle jiných údajů se tak stalo o rok dříve a tak bývá tento model někdy značen jako M 1907 a jindy zase M 1908, oficálních tiskovinách firmy S&W je však uváděn jako M 1908) tak byl poprvé představen zbrusu nový Model 1908 New Century i když vyvinutý na základě staršího, avšak uznávaného modelu M 1899 Military & Police.

Šlo o první revolver S&W s velkým rámem N pro nový náboj .44 Special, jenž vznikl překonstruováním slavného náboje .44 Russian.

Patálie s názvemRevolver ihned získal řadu pojmenování. Už první oficiální název New Century (Nové století) měl naznačovat modernost konstrukce. Tato zbraň je také známa jako Hand Ejector Model nebo též Triple Lock Model.

V prvním případě má název naznačovat, že všechny vystřelené nábojnice mohly být vyhozeny po vyklopení válce najednou, zatlačením na tyčku centrálního vyhazovače. Dnes se nám zdá tento mechanismus u revolveru samozřejmostí, vždyť jde v podstatě o jediné dnes používané konstrukční řešení, ale tehdy patřil v oboru zbraní mezi převratnou novinku a vynález století. Proto ho firma S&W neopomněla zdůraznit přímo v názvu zbraně, ačkoli poprvé se stejný název objevil v souvislosti s vůbec prvním revolverem S&W s bočně výklopným válcem z roku 1896. Nyní však šlo o první velkorážní revolver S&W s ručním vyhazováním nábojnic, tak proč to nezdůraznit.

Ve druhém případě název Triple Lock odkazuje na trojité uzamčení válce v rámu. Tentokrát firma S&W nehodlala ponechat nic náhodě, co se týče pověsti o pevnosti svých zbraní. Zatímco u většiny revolverů Smith & Wesson je válec v rámu uzamčen vzadu (čepem zapadajícím do vybrání ve středu hvězdicového vyhazovače) a vpředu (přední uzamykací prvek působí na hlavu tyčky vyhazovače), Model 1908 se stal jednou z výjimek potvrzujících pravidlo. V případě této zbraně totiž byl do její konstrukce zapracován ještě třetí uzamykací prvek, působící na výklopnou konzolu. Odtud tedy označení Triple Lock = trojitý zámek.

Na trh!


Revolvery Hand Ejector First Model okamžitě zaznamenaly značný obchodní úspěch. Hned zpočátku výroby se prodalo na 20 000 kusů a to nejen ve standardní ráži .44 Special, ale též v rážích .44 Russian, .44-40, .450 Eley, .455 Mark II a .45 Colt. Samotní civilní odběratelé ovšem ještě nikdy žádnou zbrojovku nespasili, takže ihned po vypuknutí I. světové války začala firma S&W dodávat tyto revolvery, ovšem komorované na britský služební náboj .455, armádě Velké Británie.

Na základě zkušeností s těmito zbraněmi se pak v roce 1915 objevil Hand Ejector Second Model. V průběhu bojů v Evropě se ukázalo, že třetí uzamykací místo na konzole se příliš snadno zanášelo nečistotami, což bránilo dovření a uzamčení válce při jeho zaklopení do rámu. Z tohoto důvodu byl tento dodatečný prvek opět odstraněn.

Opticky lze druhý model od prvního odlišit podle chybějícího masivního krytu tyčinky vyhazovače pod hlavní. Také zde se příliš hromadilo „zákopové“ bláto bránící zaklopení válce do rámu. U druhého modelu byla proto tyčka vyhazovače nechráněná krytem, ačkoli byly obavy z jejích deformací při nárazu na tvrdou překážku (např. při použití revolveru jako úderového prostředku, či při nárazu na překážku).

Do roku 1917 firma Smith & Wesson dodala Britům 75 000 těchto revolverů, opět v britské ráži .455. Tyto revolvery se vyráběly s hlavněmi délek 5“ a 6,5“ a byly též nazývány British Service.

V roce 1917 vstoupily do války i USA. V jejich armádě byla krátkou služební zbraní samonabíjecí pistole Colt Model 1911 ráže .45 ACP. Firma Colt nebyla schopna pokrýt svojí výrobou vládní objednávky. Ačkoli předala výrobu do řady dalších amerických zbrojovek, stále to nestačilo.

Revolvery na pistolové náboje


Firma Colt i Smith & Wesson proto přikročily k pozoruhodnému nouzovému opatření. Na revolverových výrobních linkách (které nelze tak úplně snadno předělat na výrobu jiných typů zbraní) se začaly vyrábět modernizované verze revolverů Colt New Service nazvaná Colt New Service Model 1917 a S&W Hand Ejector Second Model s názvem Hand Ejector Model 1917. Nejzvláštnější na těchto zbraních byla bezpochyby munice. Požadavek armády totiž trval na použití bezokrajového pistolového střeliva ráže.45 ACP, tedy totožného jako pro pistoli M 1911.

Šlo o nařízení logické, neboť různé druhy střeliva nutně vedou ke komplikacím v zásobování, ale konstrukčně šlo o nezanedbatelný problém. Revolverové nábojnice totiž nemají na konci žlábek jako pistolové (do něhož zapadá drápek vytahovače), nýbrž okraj, do něhož se pak opírají ramena hvězdicového vyhazovače. Protože však pistolové náboje takový okraj nemají, vyhazovač se nemá o co opřít a nábojnici můžete z komory vydloubnout leda nehtem, což není ani rychlé, ani komfortní.

Řešení bylo jednoduché. Náboje se po třech kusech ukládaly do odpovídajících výřezů v půlměsícovém plechovém klipsu. Do komor se pak zasunuly visíce na tomto pásku, který pak zůstal ležet na zadním čele válce. Dvěma těmito klipsy pak bylo možno jednoduše a rychle revolver nabít. Ramena vyhazovače se potom opřela právě o plošku tohoto klipsu, což umožnilo zbraň jednoduše vybít.

Obě zbraně získaly značnou oblibu, protože byly spolehlivé a jejich nabíjení proti jiným revolverům velmi rychlé (je třeba si uvědomit, že tehdy neexistovaly pro nabíjení revolverů speedloadery jako dnes) oproti postupnému zasouvání nábojů do komor po jednom. Coltů se vyrobilo asi 150 000 a Smith & Wessonů dalších 163 476 (jindy bývá uváděno 153 000 kusů).

Tyto Hand Ejectory byly také nazývány U.S. Service či Army Model. Vyráběly se s pěti a půl palcovými hlavněmi. Po I. světové válce byly Hand Ejectory z výzbroje vyřazeny. Model 1917 se však dál vyráběl pro Brazílii a roku 1926 byl na civilní trh uveden Hand Ejector Third Model, který byl opět opatřen masivním krytem vyhazovače. V průběhu II. světové války byly tyto revolvery znovu vyzvednuty ze skladišť a pro nedostatek zbraní se tak znovu ocitly ve válečné službě.

Revolvery Hand Ejector se osvědčily jako spolehlivé, robustní a přesné zbraně a vyráběly se až do 50. let. Staly se z nich oblíbené sportovní zbraně a firma Smith & Wesson i dnes vyrábí revolver (samozřejmě moderní – Model 625) ráže .45 ACP s nabíjením pomocí plechových klipsů.

Zdroje:
Roger Ford: Nejslavnější krátké palné zbraně,
nakl. Svojtka, 1998, ISBN 80-7237-089-8
Frederick Myatt: Pistole a revolvery, nakl. Svojtka, 1999, ISBN 80-7237-212-2
A. B. Žuk: Revolvery a pistole, nakl. Naše vojsko, 2. dopl. vyd. 1993, ISBN 80-206-0364-6
URL : https://www.valka.cz/Smith-Wesson-Hand-Ejector-Model-1917-t11972#63456Verze : 1
MOD
URL : https://www.valka.cz/Smith-Wesson-Hand-Ejector-Model-1917-t11972#38892Verze : 0
MOD
Diskuse
Podle mého subjektivního názoru tento revolver patří mezi nejhezčí revolvery vúbec. Jistou konstrukční zajímavostí je dvojitý ozub posunovače válce. Tohle řešení bylo nutné pro kompezaci relativně krátkého pohybu posunovače. Ještě bych rád uvedl na pravou míru obecně oblíbený omyl ohledně nabíjecích klipsů. Náboje 45 ACP lze z těchto revolverů (S&W, Colt 1917) střílet zcela spolehlivě bez klipsů díky osazení ve válci o které se nábojnice opírala. Klipsy se používaly jen pro možnost běžného vybíjení vytahovací růžicí.
URL : https://www.valka.cz/Smith-Wesson-Hand-Ejector-Model-1917-t11972#415997Verze : 0