Colt Model 1851 Navy

perkusní revolver
     
Název:
Name:
Colt Model 1851 Navy Colt Model 1851 Navy
Originální název:
Original Name:
Colt Model 1851 Navy
Kategorie:
Category:
perkusní revolver caplock revolver
Výrobce:
Producer:
Colt's Patent Fire Arms Manufacturing Company, Hartford
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
1,220 kg 2.69 lb
Ráže:
Calibre:
.36
Náboj:
Cartridge:
-
Délka:
Length:
322 mm 1 ft 0.67 in
Délka hlavně:
Barrel Length:
189 mm 7.44 in
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
6
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min - rpm
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
213 m/s 698.8 ft/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
typ spouště: jednočinná (SA) Trigger Type: Single Action (SA)
Zdroje:
Sources:
Foto Radek Havelka

URL : https://www.valka.cz/Colt-Model-1851-Navy-t11969#387580 Verze : 5

Zrod
Revolver, dnes označovaný jako Colt Model 1851 Navy, byl třetí konstrukcí 2. generace perkusních zbraní systému Colt, produkovaných továrnou v Hartfordu v Connecticutu.


Předchozí dvě konstrukce byly diametrálně odlišné. První z nich byl mohutný jezdecký revolver Model 1848 Dragoon ráže .44. Jeho hmotnost a rozměry jej předurčovaly zejména k vožení v sedlových pouzdrech (holsterech). Proto byl také občas nazýván "Holster Pistol". Druhý byl naopak malý sebeobranný revolver Model 1849 Pocket ráže .31 s nižším výkonem. Coltovým záměrem při vývoji modelu Navy bylo doplnit tuto dvojici revolverů zbraní středního výkonu, určenou k běžnému nošení na opasku.


Vývoj započal již roku 1847, souběžně s modelem Pocket. Obě zbraně jsou si také vzhledově velice podobné, model Navy je pouze celkově větší. Při jeho vývoji se testovaly jak různé délky hlavní (jsou známy prototypy s délkami hlavní 7,5 palce, 6,5 palce a 5,5 palce), tak různé ráže například kalibr .40. Jeden z prototypů byl dokonce opatřen hlavní o délce 12 palců. Výsledkem tohoto vývoje nakonec byl šestiranný perkusní revolver s jednočinným spoušťovým ústrojím ráže .36 s hlavní o délce 7,5 palce.Colt Navy sériového čísla 2. Jedná se o první výrobní provedení First Model Squareback, které je kvůli malému počtu dochovaných exemplářů extrémně vzácné. Tato zbraň je vystavena v Metropolitan Museum of Art
Zdroj obrázku: www.metmuseum.org


Patálie s názvem
Ačkoliv dnes je tato zbraň všeobecně známa jako Colt Navy, zpočátku to tak jasné zdaleka nebylo. Zprvu se mu říkalo také Belt Pistol (opasková pistole), aby se poukázalo na třetí alternativu způsobu nošení k předchozím dvěma - "Holster Pistol" a "Pocket Pistol". Sám Samuel Colt zbraň původně nazýval “the new Ranger-size pistol″, tedy nová rangerská pistole či nová pistole v rangerské velikosti.


Colt měl vždy velmi zvláštní vztah k Texasu. Právě tento stát od něj kdysi odebíral zbraně i v době, kdy mu ostatní příliš nevěřili a texasští rangeři odstartovali slávu jeho zbraní. Tehdy používali jeho patersonský model No.5 ráže .36. Coltova nová šestatřicítka se měla odkazovat právě na tuto skutečnost. Současně šlo o vstřícný krok vůči rangerům Benu McCullochovi a Johnu Haysovi, kteří kritizovali zejména hmotnost a rozměry velikých armádních jezdeckých revolverů. Nový revolver svojí velikostí i ráží odpovídal staršímu modelu No.5. Možná jako další odkaz na svůj vztah k Texasu Colt vybral jako motiv rytiny na válci revolveru scénu z námořní bitvy u Campeche z 16. 5. 1843, kdy se texaské námořnictvo utkalo s mexickou flotilou.


Zřejmě proto se revolveru rychle začalo říkat Navy (námořní), ačkoli sám Colt tento název použil v dokumentaci k tomuto modelu, když jej nabízel americkému námořnictvu. Nový název se rychle vžil, i když dnes užívané označení Model 1851 bylo vytvořeno až ve 20. století pro potřeby sběratelů. Navíc není ani zcela správné, protože první sériový kus sjel z výrobní linky již roku 1850.Colt Navy Third Model v kazetě s ostatním příslušenstvím. Kazety se vyráběly ve třech různých provedeních, toto se označuje podle vnitřního členění jako americký styl. Jako materiál bylo voleno různé dřevo (u luxusnějších verzí například mahagon a růžové dřevo), uvnitř bývaly vykládány sametem nebo plstí. V této soupravě vidíme vlevo prachovnici, pod ní kleště na lití kulí. V přihrádce pod lučíkem krabička se zápalkami. V pravém horním rohu klíč na pistony
Zdroj obrázku: collectionapi.metmuseum.org


Do začátku roku 1851 vzniklo dalších 2500 exemplářů. Označení Model 1851 je však již zažité, i když znovu nezbývá než připomenout, že v době výroby se nepoužívalo. Zato název Navy značně přesáhl portfolio značky Colt. Dělení ráží, tak jak je Samuel Colt navrhl, rychle převzali i další výrobci jako například firmy Remington, Whitney či Savage, kteří po vypršení Coltových patentů vrhli své výrobky na trh. I oni začali používat název Navy pro své revolvery ráže .36, bez ohledu na to, zda skutečně námořnictvo tyto zbraně nakoupilo či ne. Coltovo dělení na "pistol of Army caliber" (.44), "Navy caliber" (.36), a "Pocket caliber" (.31) ve Spojených státech přetrvalo až do konce éry perkusních revolverů, bez ohledu na výrobce.


Úspěch
Již jsem uvedl, že Colt usiloval o vládní kontrakt tohoto modelu, a protože armádě již dodával jezdecké revolvery Dragoon, obrátil nyní svoji pozornost k námořnictvu. Je faktem, že námořnictvo nepotřebovalo tak velkou ráži jako jezdectvo, které žádalo od jezdeckých revolverů takový výkon, aby dokázaly pod nepřátelským kavaleristou jednou ranou složit koně. Námořnictvu stačila zbraň pro boj zblízka, při abordáži na palubu nepřátelského plavidla. Model Navy se jevil pro tuto úlohu mnohem vhodnější než těžkopádný Dragoon, avšak zase disponoval účinější ráží, než malý Pocket.


Nový model se jevil jako skvěle vyvážená zbraň. Dosahoval celkové délky 13 palců (33 cm), přičemž celková hmotnost byla překvapivě malá - pouhé dvě libry a 10 uncí (necelé 1,2 kg). Vojenská komise Spojených států tedy zbraň podrobila rozsáhlým testům, jejichž výsledky na ni udělaly velký dojem. Během jediného dne testů bylo z revolveru, který zaslala ke zkouškám firma Colt, vypáleno 1 500 ran a vyčištěn byl pouze jednou.Colt Navy First Model Squareback rozebraný k čištění. Po vysunutí klínu vlevo je možno přední část rámu stáhnout směrem dopředu. Pak je moci obdobně vysunout dopředu válec z osy.
Zdroj obrázku: Connecticut State Library


Průbojnost byla shledána velice dobrou. Při nabití zbraně 20 grány černého prachu (do nábojové komory se mohlo nabít až 30 gránů) a sférickou střelou o hmotnosti 80 gránů bylo na vzdálenost 25 yardů prostřeleno šest coulových borových prken, mezi nimiž byly palcové mezery.


I přesnost byla vynikající. Třebaže revolver byl od výrobce nastřelen na 60 yardů, zkušební střelci zasahovali cíle velikosti lidské postavy (s opřenou zbraní) na vzdálenost 200 yardů! Jediným nedostatkem Coltu Navy byl omezený zastavující účinek, daný poměrně lehkou střelou o malém průměru.


Střela o hmotnosti 80 gránů mohla být v závislosti na velikosti prachové náplně vystřelena rychlostí kolem 300 m/s, což dává dopadovou energii kolem 250 J. To zhruba odpovídá výkonu náboje 9 mm Browning, který dnes výkonově skutečně patří mezi náboje nižší třídy. V tehdejší době šlo však spíše o zbraň středního výkonu. Předvedené výkony vládní komisi přesvědčily a ta tedy doporučila zavedení revolveru do ozbrojených sil USA.


Sám Colt měl zřejmě takovou ideu, aby se Colty Dragoon prodávaly armádě a modely Navy námořnictvu. Z tohoto záměru však velmi rychle sešlo. Námořnicto sice skutečně objednalo 8500 kusů, avšak mnohem více Coltů Navy zakoupilo pozemní vojsko a navíc se nový revolver stal velmi rychle oblíbenou zbraní důstojníků, kteří si jej pořizovali soukromě.


Nicméně se věci nehýbaly tak rychle, jak by si Samuel Colt představoval. První zakázka námořnictva přišla v červnu 1852 a zněla na pouhých 100 zbraní pro na výpravu komandéra Perryho do Japonska. Naštěstí některé státy Unie začaly Colty Navy nakupovat pro své milice, např. v roce 1857 Indiana objednala 250 revolverů a New Hampshire dalších 300. Texas objednal 368 revolverů v srpnu 1858 a bývalý ranger Ben
McCulloch koupil 300 dalších v létě 1860.


První armádní zakázka přišla 15. ledna 1855 a většina z 1 465 revolverů z této objednávky bylo přiděleno 2. americkému jízdnímu pluku, jedné z nejznámějších jednotek před občanskou válkou. Tento pluk byl elitou armády a jeho řadami prošlo šestnáct budoucích generálů armád Unie i Konfederace během občanské války. Byli to muži jako Robert E. Lee, John Bell Hood, Albert Sidney Johnston, George H. Thomas a James Ewell Brown Stuart. Dobrozdání těchto důstojníků z bojů proti indiánům bylo veskrze kladné a v červnu 1859 armáda koupila dalších 16 962 Coltů Navy.


Londýnská vsuvka
Colt ovšem nevynechal jedinou možnost, jak se prosadit. V roce 1851 se zúčastnil s expozicí 450 zbraní Velké londýnské výstavy, jedné z největších strojírenských akcí svého druhu v 19. století. Zde pojal myšlenku otevřít si pobočku v Londýně. Novou továrnu nechal postavit na břehu řeky Temže roku 1852 a výrobu zde zahájil následujícího roku. Vyráběly se zde tři typy revolverů: Dragoon, Pocket a Navy.


Právě posledně jmenovaný byl nejpočetnější, přičemž londýnská pobočka vyprodukovala celkem 42 000 kusů tohoto typu. Protože právě roku 1853 se Anglie začala angažovat v Krymské válce, paradoxně největší vládní zakázky získal Colt zde a nikoliv doma ve Státech. Britská armáda nakoupila 23 500 revolverů typu Navy.


Nic však netrvá věčně, válka skončila již o tři roky později a to, spolu s tlakem domácí konkurence, nakonec přinutilo Colta pobočku opět uzavřít. Zbylé součásti zbraní byly převezeny do USA, kde se v domovské továrně v Hartfordu dokompletovaly.Značení na hlavni pomáhá identifikovat, zda zbraň pochází z Hartfordu, či z Londýna. Toto je hartfordské značení. Pokud někoho mate, že adresa je uváděna jako New York, souvisí to s určitou Coltovou mazaností. Colt cílil na jižanský trh, avšak Connecticut byl silně protiotrokářský. Stát New York naproti tomu takto vyhraněný nebyl. New York byl navíc známější než Hartford, což byla dobrá reklama
Zdroj obrázku: images.metmuseum.org


Verze
V té době firma zavedla do výroby poslední čtvrté výrobní provedení modelu Navy. Colty Navy se vyráběly ve čtyřech hlavních mírně odlišných provedeních, přičemž u 3. a 4. provedení ještě existovaly další subvarianty.


Čtyři základní varianty byly tyto:


Název variantyRozsah sériových číselVýroba v letechMarkanta
First Model Squareback1-12501850-51Lučík spouště v zadní části pravoúhlý, hlavňový klín nad šroubem.
Second Model Squareback1251-42001851-52Lučík spouště v zadní části pravoúhlý, hlavňový klín pod šroubem.
Third Model4201 - 85 0001852-58Malý okrouhlý lučík spouště.
Fourth Model85 001 - 215 3481858-73Velký okrouhlý lučík spouště.Zatímco 1. – 3. provedení se odlišovalo jen drobnými designovými a technologickými změnami (rozmístění šroubů apod.) 4. provedení mělo i praktický význam, protože větší lučík umožňoval i střelbu v jezdeckých rukavicích.


Samuel Colt byl také velikým fanouškem připojitelných pažeb, s jejichž pomocí bylo možno z revolveru vytvořit karabinu pro střelbu na větší vzdálenosti. Na tuto myšlenku jej údajně přivedl Jefferson Davis, zkušený veterán mexicko-americké války a budoucí prezident Konfederace. V jednom z dopisů Coltovi píše: "Tím, že mi přisuzujete zásluhy vynálezce, mi Vaše laskavost přisuzuje více, než mi náleží. Myšlenka pohyblivé pažby nepochází ode mne, ale byla odvozena od jedné staré zbraně z londýnské dílny, kterou jsem viděl před mnoha lety."


Aby Colt ještě více podpořil prodej připojitelných pažeb, byly některé z nich duté a sloužily současně jako polní láhev.Colt Navy Fourth Model s připojitelnou pažbou. Existovaly celkem tři typy těchto pažeb dle způsobu upevnění na revolver. Toto je třetí model, jenž se připojoval zachycením dvouzubého třmenu do vybrání ve spodní části opěrné desky. Pažba se potom přitáhla svorkou na hřbetě a upevnila čtvrtým šroubem v rámu. Řetízek viditelný nad krkem pažby vede k šroubovací zátce polní láhve
Zdroj obrázku: Connecticut State Library


Na závěr této kapitolky musím zdůraznit jednu věc. Colt Navy byl vyráběn pouze s jednou délkou hlavně (7,5 palce; vyjma prototypů) a v ráži .36. NIKDY nebyl vyráběn v ráži .44, ačkoliv dnes jej tak mnozí výrobci moderních replik takto nabízejí.


Sever proti Jihu
Do začátku občanské války v roce 1861 vyprodukovala Coltova továrna přibližně 98 000 kusů Coltů Navy. Během toho konfliktu ovšem poptávka po zbraních prudce vzrostla, takže produkce Coltu Navy dosáhla během čtyřletého konfliktu dvojnásobku.


Mnoho Coltů Navy se také prodávalo mimo vládní zákazky. Důstojníci Unie si byli povinni kupovat uniformy a poboční zbraně za své a mnoho prostých vojáků (kteří normálně nosili jen pušku) si zakoupilo jako záložní krátkou zbraň právě model Navy.


Nenasytný chřtán války však polykal zbraně takovou rychlostí, že vláda nakupovala zbraně také od jiných výrobců, nejen od Colta. Víceméně přesnou kopii Coltu Navy vyráběly například firmy Manhattan Firearms Company a Metropolitan Arms Company, firma J. M. Cooper Company zase konstrukci Navy přepracovala pro dvojčinnou spoušť. Ještě v složitější situaci se nacházely státy Konfederace. Zbrojařská výroba zde takřka neexistovala a firma Colt pochopitelně jižním státům zbraně nedodávala.Ačkoliv firma Colt nedodávala zbraně jižním státům, mnoho originálních Coltů v konfederační armádě přesto sloužilo. Jednak šlo o zbraně, které armáda nakoupila ještě před začátkem konfliktu a které se na jihu v tu chvíli nacházely, navíc šlo o ceněnou kořist. Také mnoho londýnských Coltů bylo nakoupeno přes prostředníky a skrze blokádu propašováno na Jih. Neznámý jižanský voják hrdě předvádí svůj Navy a mohutný nůž bowie s dvojitou záštitou ve tvaru D.
Zdroj: Library of Congress, Liljenquist Family Collection of Civil War Photographs


Řada strojírenských podniků, které se původně před válkou zabývaly zcela jinou produkcí, v průběhu války vyráběla více či méně zdařilé kopie Coltu Navy. Mezi nejznámější patřily firmy Griswold & Gunnison, Leech & Rigdon a Ridgon & Ansley. Těchto kopií se nevyrobilo mnoho a navíc byly často vyráběny z náhražkových materiálů. Proto jsou tyto kopie dnes extrémně vzácné a sběratelsky vyhledávané.


Konec jedné éry
Colt Navy se vyráběl až do roku 1873, kdy už byl Samuel Colt více než 10 let po smrti. Je známo, že Colt tento model pokládal za nejzdařilejší ze všech svých výrobků a často jej využíval jako darovací model pro významné osobnosti. Luxusní kazety s těmito zbraněmi tak jako dar obdržel například ruský car Mikuláš I, císař Napoleon III., princ Waleský (budoucí král Eduard VII..), princ Murat a takto bychom mohli ještě dlouho pokračovat.


Celkem bylo v letech 1850-1873 v USA vyrobeno 215 348 ks revolverů Colt Navy (plus dalších 42 000 v londýnské pobočce), což z modelu Navy činí druhý obchodně nejúspěšnější perkusní revolver Coltovy zbrojovky. Navíc byly na rámu Navy postaveny modely M 1860 Army a M 1861 Navy, jichž bylo v souhrnu vyrobeno dalšího bezmála čtvrt milionu. Colt Navy byl také často kopírován ať už s licencí, či bez ní (často například v Belgii).


Výrobu perkusních Coltů nakonec ukončil tlak nových zbraní na kovové jednotné náboje. Na výrobních linkách je pak vystřídal veleúspěšný model Colt Model 1873 Single Action Army, jenž také shodou okolností vycházel tvarově a rozměrově z rámu Navy.


Pro velký zájem sběratelů a milovníků perkusních zbraní byla výroba v hartfordské továrně společnosti Colt´s Manufacturing LLC obnovena v letech 1971 – 1981. Během těchto deseti let bylo vyprodukováno dalších 28 150 revolverů M 1851.


Tak se (zřejmě navždy) uzavřela historie výroby jedné z nejúspěšnějších zbraní své třídy v mateřské továrně v Harftordu. Její repliky nicméně vyrábí řada firem i v současnosti, takže milovníci zašlé slávy zbraní Divokého západu nemusejí být ochuzeni o střelecký zážitek s tímto slavným "hříbětem" ani dnes.


Zdroje:
R. L. Wilson: Colt americká legenda, Ottovo nakladatelství, Praha 1997, ISBN 80-7181-201-3
Roger Ford: Nejslavnější krátké palné zbraně,
nakl. Svojtka, 1998, ISBN 80-7237-089-8
Frederick Myatt: Pistole a revolvery, nakl. Svojtka, 1999, ISBN 80-7237-212-2
David Stroud: The Colt Model 1851 Navy, Texas Ranger Dispatch Magazine
A. J. R. Cormack: Colt Percussion Revolvers, Small Arms Profile 16, Profile Publications Ltd.; 1972
J. G. Rosa: Pistolníci, nakl. Svojtka a Vašut, Praha 1996, ISBN 80-7180-039-2
URL : https://www.valka.cz/Colt-Model-1851-Navy-t11969#55032 Verze : 29
Nejsem si jist,jestli to spíše není model pocket,který byl vyráběn jako šestiranný v r.31 a jako pětiranný v r.36,další možný model je označovaný jako Baby Dragoon,který se vyráběl také bez nabíjecí paky.Bohužel z fotky počet komor nerozeznám...
URL : https://www.valka.cz/Colt-Model-1851-Navy-t11969#186851 Verze : 0
Osobně mi není známo, že by se Model 1849 Pocket vyráběl v ráži .36. Až roku 1862 zavedla Coltova zbrojovka do výroby zbraň označovanou jako "Pocket Pistol of Navy Caliber", ve dvou provedeních dnes známých jako Police Model 1862 či Pocket Navy, přičemž původní tovární název měl právě odkazovat na spojení výhody malých rozměrů a výkonnější ráže. Oba tyto revolvery však měly modernější "proudnicový" tvar vycházející z modelu 1860.


Baby Dragoon to není s největší pravděpodobností, zaprvé byl opět vyráběn v ráži .31 stejně jako Pocket Model, zadruhé měl okrouhlé aretační otvory a zatřetí měl pravoúhlou zadní stranu lučíku.


Zobrazený revolver je šestiranový, protože aretační otvory jsou naproti pistonům, zatímco pětiranové modely měly tyto otvory mezi pistony. Revolver navíc kdysi nabíjecí páku měl, svědčí o tom její upínací zářez v blízkosti ústí hlavně.
URL : https://www.valka.cz/Colt-Model-1851-Navy-t11969#186876 Verze : 0
Beru zpět, surfováním jsem zjistil, že existovala vzácná verze označovaná jako Pocket Navy ráže .36, ovšem v původním rámu Pocket. Nicméně válec má výrazné odsazení, protože jeho zadní část má původní rozměr, zatímco přední se rozšiřuje. Tudíž nemůže jít o zobrazený exemplář s hladkým válcem.
URL : https://www.valka.cz/Colt-Model-1851-Navy-t11969#186879 Verze : 0
Rozpad součástek
Zdroj: Manuál současné repliky Coltu Navy 1851
URL : https://www.valka.cz/Colt-Model-1851-Navy-t11969#359518 Verze : 0

Diskuse

Colt Navy se vyráběl ve dvou rážích: .36 a .44
Foto verze .44 (kopie)
Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Colt-Model-1851-Navy-t11969#359488 Verze : 0
Colt Navy se nikdy nevyráběl v ráži .44. To, že jej tak nabízí dnešní firmy, aby se zavděčily dnešním zákazníkům, je věc jiná. Na fotografii je moderní replika, či spíše zpatlanina, která s originálním Coltem nemá nic společného, viz. odsazený válec (kvůli zvětšení právě na větší ráži .44) a okrouhlá hlaveň (originál měl vždy oktagonální).
URL : https://www.valka.cz/Colt-Model-1851-Navy-t11969#359566 Verze : 0
To nebyla žádná zplátanina, jenom pokus konfederace o vlastní revolver. Je to revolver značky griswold & gunnison. Když vypukla válka tak jih neměl žádný revolver vlastní značky protože všechny zbraně chodili ze severu a tak se pokusili zkonstruovat vlastní. Byl stejné ráže jako navy 1851 ráže .36. Byl ale pověstný svou nespolehlivosti (jižani je vyráběli z kovů jakékoliv jakosti, protože ho moc neměli) a tak často brali colty mrtvým Yankeeyům. Dnes jsou původní griswoldy extrémně vzácné, jedná se o nejvzácnější zbraň občanské války.
URL : https://www.valka.cz/Colt-Model-1851-Navy-t11969#598768 Verze : 2
Nemuselo jít nutně jen o značku Griswold & Gunnison (nejsem si jist, podle čeho jste to z té fotky poznal), konfederační kopii Coltu Navy vyrábělo na Jihu podstatně více firem a prakticky totožnou (s okrouhlou hlavní) například také firma Leech & Rigdon. Nicméně žádná z nich (pokud je mi známo) nepoužívala ráži .44, proto moderní replika osazená takovým válcem rozhodně zpatlanina je.


Každopádně ovšem zbraně Griswold & Gunnison, Leech & Rigdon, Manhattan, Metropolitan, a další kopie modelu 1851 mají mít své vlákno, nemají se vkládat sem ke Coltu 1851...


Pokud máte podrobnější informace např. ke zbrani Griswold & Gunnison neváhejte takové vlákno založit a pomozte rozšířit zbáěr tohoto servru. Děkujeme za reakci!
URL : https://www.valka.cz/Colt-Model-1851-Navy-t11969#598789 Verze : 0
Ano tu ráži sem opomenul, v dnešní době se Colty Navy nebo tyto dávaj do ráže .44 kvůli požadavkům dnešního trhu, kdy zákazníci chtějí svůj oblíbený Colt 1851 i v jiné ráži než je "slabá" .36.
Firma Griswold & Gunnison byla jediná firma kterou sem si vybavil, že vyráběla tyto revolvery
a co jsem se díval na ty firmy, které jste zmínil ... Manhattan a Metropolitan vyráběli totožné repliky Coltu 1851 Navy akorát s pár rozdíly (hrubší povrchová úprava, zářezy na válci pro jeho otáčení mají mírně odlišné, jednodušší tvar a u Manhattanu jiný tvar nabíjecí páky), jinak jsou to prakticky na pohled totožné zbraně ve stejné ráži
Firmy Griswold & Gunnison a Leech & Rigdon vyráběli revolvery totožné konstrukce s ne oktagonální, ale kulatou hlavní stejné ráže .36.
URL : https://www.valka.cz/Colt-Model-1851-Navy-t11969#599917 Verze : 1
Jistě, ale ačkoliv jde o zbraně vzhledově podobné nebo stejné, mají rozdílnou historii. Někdo je někde vyráběl, vznikl nějaký počet kusů, v nějakém rozsahu let, byly nějak značeny nebo číslovány (důležité třeba pro sběratele), ačkoliv na pohled byly stejné, v praxi se mohly ukázat některé odlišné vlastnosti (typicky třeba používání méně kvalitních materiálů a z toho plynoucí nižší psolehlivost a životnost) atd.


Proto se zakládá pro každou z těchto zbraní její vlastní vlákno, ze kterého samozřejmě není problém vést odkaz sem na Colt, jakožto na předlohu.
URL : https://www.valka.cz/Colt-Model-1851-Navy-t11969#606965 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více