Main Menu
User Menu

1. technický prapor [1951-1957]

1st Technical Battalion

     
Název:
Name:
1. technický prapor
Originální název:
Original Name:
1. technický prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.05.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1957
Nástupce:
Successor:
8. technický pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.05.1951-01.01.1952 Ubytovací a stavební správa
01.01.1952-01.03.1954 Velitelství vojenských pracovních jednotek
01.03.1954-01.10.1957 2. technická skupina
Dislokace:
Deployed:
15.05.1951-01.10.1957 Zelená Hora, ? /

Velitel:
Commander:
15.05.1951-DD.MM.RRRR Kvasnička, František (Nadporučík)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1953 Kvasnička, František (Kapitán)
DD.09.1953-29.05.1954 Gazda, Andrej (Kapitán)
29.05.1954-29.09.1956 Gazda, Andrej (Major)
DD.MM.1956-DD.MM.1957 Kubín, Jaroslav (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

15.05.1951-01.10.1957
Poznámka:
Note:
15.05.1951-01.10.1957 VÚ Zelená Hora
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (1. technický prapor)
otázka č. 897 - https://armada.vojenstvi.cz/vase-dotazy/60.htm
URL : https://www.valka.cz/1-technicky-prapor-1951-1957-t119645#410688Verze : 0
MOD