Main Menu
User Menu
     
Příjmení:
Surname:
Ďurove
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Ďurove
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor (2. gen. hodnosť) vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.01.1948 Bratislava /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
-
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník správy letectva a PVO Štábu
operačného plánovania GŠ ASR (1999)
tajomník Rady obrany štátu (2000-2002)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
riaditeľ Kancelárie bezpečnostnej rady Úradu vlády SR (2002)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
časopis OBRANA
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Durove-Jan-t119582#410558Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Ďurove
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Ďurove
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-26.06.1962 Základná škola, Ratková
DD.MM.1962-DD.MM.1965 Stredná všeobecne vzdelávacia škola, Hnúšťa
DD.MM.1995-DD.MM.1997 Právnická fakulta Univerzity Komenského - postgraduálne štúdium, Bratislava
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.09.1965-DD.MM.1968 Vojenské technické učilište, Liptovský Mikuláš
01.09.1971-DD.MM.1976 Vojenská akadémia A. Zápotockého, Fakulta letectva a PVO, Brno
22.03.1983-22.06.1983 akademický kurz, Akadémia PVO, Kalinin
19.01.1988-19.03.1988 zdokonaľovací kurz, Akadémia PVO, Kalinin
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.07.1968 poručík
01.09.1972 nadporučík
01.09.1977 kapitán
01.05.1981 major
01.05.1985 podplukovník
01.05.1990 plukovník
01.05.1993 generálmajor
01.05.2002 záloha
01.09.2002 výslužba
05.12.2002 potvrdená hodnosť generálmajora vo výslužbe ako 2. gen. hodnosti
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
30.09.1976-DD.MM.1978 Velitel : 53. radiotechnický prapor
DD.MM.1982-30.04.1985 Náčelník štábu : 3. radiotechnická brigáda
01.05.1985-15.10.1985 Náčelník štábu : 3. radiotechnická brigáda
31.10.1991-01.12.1991 Náčelník štábu : 1. divize protivzdušné obrany
01.12.1991-31.12.1992 Velitel : 1. divize protivzdušné obrany
16.10.1985-DD.MM.RRRR Velitel : 3. radiotechnická brigáda

Ručně vyplněné položky:
20.07.1968-DD.08.1971 technik rádiolokátora, 52. rádiotechnický prápor
19.07.1976-29.12.1976 dôstojník 3. divízie protivzdušnej obrany štátu
30.09.1976-DD.MM.1978 veliteľ 53. rádiotechnického práporu
25.10.1978-DD.MM.1979 dôstojník Oddelenia operačnej prípravy 3. divízie protivzdušnej obrany štátu
01.10.1979-DD.MM.1982 zástupca náčelníka štábu 3. rádiotechnickej brigády
DD.MM.1982-DD.MM.1985 náčelník štábu 3. rádiotechnickej brigády
16.10.1985-DD.MM.RRRR veliteľ 3. rádiotechnickej brigády
08.04.1991-DD.MM.RRRR náčelník štábu 1. divízie PVO
01.12.1991-20.08.1992 poverený velením 1. divízie PVO
20.08.1992-DD.MM.RRRR veliteľ 1. divízie PVO / 1. divízie PVO a letectva
01.04.1994-31.08.1944 náčelník štábu Veliteľstva letectva a PVO
01.09.1994-30.04.1999 zástupca náčelníka štábu letectva a PVO GŠ ASR
01.05.1999-DD.MM.RRRR náčelník správy letectva a PVO Štábu operačného plánovania GŠ ASR
01.01.2000-DD.MM.2002 zástupca riaditeľa sekcie obrany a bezpečnosti Úradu vlády SR a tajomník Rady obrany štátu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1977

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1982

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1987

Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 3. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - bronzová medaile
-

11.12.1992

Medaile Za zásluhy 1. stupeň
Medal of Merit 1st Degree
-

DD.MM.1997

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.2008

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

Poznámka:
Note:
30.09.2002-30.11.2002 riaditeľ Kancelárie bezpečnostnej rady Úradu vlády SR
Zdroje:
Sources:
časopis OBRANA
www.mil.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Durove-Jan-t119582#410568Verze : 2
MOD
ďalšia fotografia:
URL : https://www.valka.cz/Durove-Jan-t119582#468630Verze : 1
MOD