Main Menu
User Menu

Vesel, Mirko Cyril

     
Příjmení:
Surname:
Vesel
Jméno:
Given Name:
Mirko
Jméno v originále:
Original Name:
Mirko Cyril Vesel
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.05.1905 Zvolen /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.06.1976 Weil der Stadt /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
prednosta politickej správy Veliteľstva 1. ČSA na Slovensku (1944)
veliteľ delostrelectva 4. oblasti (1945-1946)
náčelník štábu veliteľstva delostrelectva Hlavného štábu MNO (1946-1947)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
časopis OBRANA
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vesel-Mirko-Cyril-t119571#410517Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Vesel
Jméno:
Given Name:
Mirko
Jméno v originále:
Original Name:
Mirko Cyril Vesel
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1913-DD.MM.1921 gymnázium, Banská Bystrica
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1921-DD.MM.1923 Vojenská akadémia, Hranice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Delostrelecká aplikačná škola, Olomouc
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
12.08.1923 poručík delostrelectva
01.10.1928 nadporučík delostrelectva
01.04.1932 kapitán delostrelectva
01.08.1937 štábny kapitán delostrelectva
17.05.1939 major delostrelectva
01.01.1942 podplukovník delostrelectva
06.04.1946 plukovník delostrelectva (s účinnosťou od 01.10.1944)
19.02.1947 brigádny generál (s účinnosťou od 01.10.1946)
30.10.1947 výslužba
06.07.1950 zbavený hodnosti brigádneho generála vo výslužbe
06.11.1991 generálmajor in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1939-15.01.1940 Velitel : Dělostřelecký pluk 1
01.06.1945-06.04.1946 Velitel : Velitelství dělostřelectva 4. oblasti
06.04.1946-30.09.1946 Velitel : Velitelství dělostřelectva 4. oblasti
30.09.1946-19.02.1947 Náčelník štábu : Velitelství dělostřelectva hlavního štábu
19.02.1947-30.09.1947 Náčelník štábu : Velitelství dělostřelectva hlavního štábu

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR veliteľ batérie, Delostrelecký pluk 54
DD.09.1932- Delostrelecký pluk 8
31.05.1939-14.01.1940 veliteľ Delostreleckého pluku 1
15.01.1940-01.01.1941 prednosta 4. oddelenia štábu 1. divízie v Trenčíne
01.02.1944-DD.MM.1944 prednosta oddelenia Doplňovacej správy na MNO
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR prednosta politickej správy Veliteľstva 1. ČSA na Slovensku
01.07.1945-DD.MM.1946 veliteľ delostrelectva 4. oblasti
DD.MM.1946-DD.MM.1947 náčelník štábu veliteľstva delostrelectva Hlavného štábu MNO
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1939

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

DD.MM.1940

Medaile Za hrdinstvo 3. stupně
Bravery medal - 3rd Class
Medaila Za hrdinstvo 3.stupňa
-

DD.MM.1943

Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR - II. trieda
Commemorative Badge for Campaign against the Soviet Union - Class II
-

14.03.1944

Válečný vítězný kříž IV. třídy
War Victory Cross 4th Class
Vojenný víťazný kríž IV. triedy
-

DD.MM.1945

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1945

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1947

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1992

Řád Milana Rastislava Štefánika, 2. třída
Order of Milan Rastislau Stefanik, 2nd Class
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
časopis OBRANA
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Vesel-Mirko-Cyril-t119571#410518Verze : 0
MOD