CAN - Browning FN HP No. 2 Mk I*

samonabíjecí pistole
     
Název:
Name:
Browning FN HP No. 2 Mk I* Browning FN HP No. 2 Mk I*
Originální název:
Original Name:
Browning FN HP No. 2 Mk I*
Kategorie:
Category:
samonabíjecí pistole semi-automatic pistol
Výrobce:
Producer:
DD.01.1944-DD.09.1945 John Inglis and Company, Toronto
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
0,92 kg 2.03 lb
Ráže:
Calibre:
9 mm
Náboj:
Cartridge:
9 mm Luger
Délka:
Length:
197 mm 7,76in
Délka hlavně:
Barrel Length:
118 mm 4,65in
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
14
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min - rpm
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
350 m/s 1148.3 ft/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/CAN-Browning-FN-HP-No-2-Mk-I-t11955#383511 Verze : 0
Pistole označená jako Browning FN HP No. 2 Mk I* je jedna z licenčních kopií známého belgického Browningu HP 1935. Nejedná se o vylepšenou verzi, je prostě jen v některých drobnostech jiná. Abychom pochopili proč tomu tak je, musíme se podívat zpět do historie této zbraně.

ÚvodJohn Moses Browning, pracující pro belgickou zbrojovku Fabrique Nationale, započal práce na nové pistoli roku 1921 na objednávku francouzské vlády. Francouzské požadavky zahrnovaly možnost použití nástavné pažby, stavitelné hledí do 500 m, ráži 9 mm Luger apod. Úkol to nebyl lehký, neboť Browning nemohl použít principy se své velmi úspěšné pistole Colt M 1911, které byly chráněné řadou patentů. Musel tak obcházet své vlastní řešení spoušťového ústrojí, uzamykání závěru, způsobu rozebírání, záchytu závěru, pojistky atd. Vývoj proto trval velmi dlouho, pistole procházela řadou zkoušek, kde se postupně přizpůsobovala podle připomínek zkušebních komisí – byl přepracován bicí mechanismus, zjednodušen způsob rozebírání atd.

Roku 1926 J. M. Browning zemřel a ve vývoji dále pokračoval vynikající konstruktér Dieudonne Saivé, který už před tím s Browningem úzce spolupracoval a na dosavadním vývoji budoucího HP měl značný podíl.


Dieudonné Joseph Saive (1888–1970) byl schopný konstruktér - jeho nejznámější zbraní byla nepochybně puška FN FAL
Zdroj: https://smallarms.ru/


Roku 1928 došlo opět k zásadnímu přepracování konstrukce, neboť právě vypršela patentová ochrana Coltu 1911, takže kupříkladu mohl být použit zvnějšku ovládaný záchyt závěru apod. O rok později však došlo ke krachu na newyorské burze, který zahájil hospodářskou krizi. V jejím důsledku francouzská vláda od kontraktu odstoupila.

Sériová výroba tak byla zahájena až roku 1934 a o rok později přijala pistoli do výzbroje belgická armáda. Do začátku války se u FN vyrobilo asi 70 000 kusů pistolí.

V ciziněRoku 1940 však Belgii obsadila německá armáda. Výroba HP pokračovala dál pro Wehrmacht. V letech 1940-41 však Belgii opustila řada pracovníků FN včetně D. Saivé. Odešli do Londýna, kde je britská vláda požádala o rozjetí výroby pistolí HP, které by tak nahradily dosavadní revolvery Webley a Enfield.

Výkresy však zůstaly na Němci okupovaném území, proto Saivé zčásti zpaměti, zčásti podle šesti opotřebovaných pistolí HP, které se v Anglii našly, vytvořil novou výkresovou dokumentaci. Ve státní zbrojovce v Enfieldu se však nakonec vyrobily jen dvě pistole, neboť bylo rozhodnuto zahájit výrobu v Kanadě.

Bylo sice třeba vyřešit teritoriální spor (v roce 1902 došlo k teritoriální dohodě o rozdělení trhu mezi firmami FN a Colt. První z nich ovládala kontinetální Evropu, zatímco druhá dodávala zbraně na severoamerický trh a do Velké Británie), ale dohoda se zdařila s tím, že po válce bude výroba pistolí HP vrácena zpět do Evropy, včetně strojního zařízení.

Zbývalo převést Saivém rekonstruované výkresy na palcové míry a zahájit u firmy J. Inglis v Torontu výrobu. Ta začala v lednu 1944 pro dva hlavní zákazníky – nacionalistickou Čínu (jejíž objednávka zněla na 200 000 kusů) a pro Spojené království.

VariantyPistole určené pro Čínu byly značeny jako No.1 Mk.I. Posléze došlo na pistoli k následujícím změnám: předně byl změněn tvar odemykací křivky zkráceného Browningova uzamykacího mechanismu, dále bylo změněno místo působení bicí pružiny na kohout, čímž se z pohledu střelce snížila síla potřebná k jeho ručnímu napnutí a zvýšila se jeho rychlost při dopadu (tato změna byla natolik proggresivní, že po válce bya zavedena i u mateřské zbrojovky FN), byl také pozměněn tvar vytahovače a vyhazovače. Takto upravené pistole byly značeny Mk.I*.


Dělnice v továrně John Inglis Company kompletují pistole No.1. Všimněte si samolepek s kanadským logem na přední straně rámu rukojeti
Zdroj: https://ru.wikipedia.org/wiki/Browning_Hi-Power


Bylo vyrobeno zřejmě necelých 60 000 kusů pro Čínu, přičemž důvody nesplnění celé zakázky nejsou známy. Dokonce ani nebyly všechny do Číny expedovány, protože část produkce pro Čínu byla přerozdělena pro potřeby ozbrojených sil Spojeného království. Není známo kolik pistolí No.1 se skutečně dostalo do Číny a kolik jich skončilo ve výzbroji kanadských a britských jednotek.

Pro Velkou Británii, Kanadu, Austrálii a Řecko byly vyráběny pistole označené jako No.2. Na rozdíl od pistolí No.1 neměly stavitelná mířidla a drážku ve hřbetu rukojeti pro nasazení nástavné pažby. Pevné hledí bylo umístěno ve zvláštní vyvýšenině, tvarem odpovídající původnímu můstku se stavitelným hledím. Proto je hmotnost pouzdra závěru pistole No.2 a No.1 stejná. Pistole No.2 byly opět vyráběny ve dvou variantách No.2 Mk.I a Mk.I*, které jinak odpovídaly svým protějškům No.1 Mk.I a Mk.I*.

Kanadské pistole HP se od belgických originálů lišily ještě v dalších věcech. Asi nejdůležitější změnou z pohledu střelce byla kapacita zásobníku, která byla v kanadském provedení zvýšena ze 13 nábojů na 14. Zatímco těla belgických HP byla vyráběna třískovým obráběním, kanadské se vyráběly vypalováním ze silné ocelové desky. Střenky rukojeti jsou v kanadském provedení z černého bakelitu, belgické se vyráběly z ořechového dřeva. Dřevěná pažba pro pistoli No.1, vyráběná u ontarijské firmy Small Arms, Ltd. byla dutá a současně sloužila jako pouzdro na pistoli a jeden zásobník. Belgický originál měl pažbu plnou a kožené pouzdro k ní bylo z jedné strany přišroubováno.


Pistole No.2 Mk.I* jsou značeny na levé straně rámu nápisem BROWNING-F.N. 9MM. H.P. INGLIS. CANADA. Nad tímto nápisem je označení modelu, sériové číslo je na pravé straně rámu i závěru pod výhozným okénkem
Zdroj: www.iwm.org.uk


Do Británie byly pistole dodávány bez ohledu na provedení mířidel, tedy jak verze No.1 tak No.2. Výroba běžela od ledna 1944 do září 1945. Celkem bylo v Kanadě vyrobeno 151 816 kusů pistolí HP.

EpilogKanadské pistole byly zařazeny do výzbroje řady kanadských a britských jednotek v průběhu druhé světové války a stejně jako jejich protějšky vyráběné pro Němce se na obou stranách fronty těšily pověsti jedné z nejlepších pistolí války.

Díky tomu vydržely ve výzbroji jak v Kanadě tak ve Velké Británii po řadu let. Ještě v prosinci roku 2018 si kanadský server https://www.warhistoryonline.com/ posteskl, že kanadští vojáci byli na střelecké soutěži vybaveni těmito více než 70 let starými pistolemi, kde se již naplno projevovalo jejich morální zastarání:

"Na soutěž Skill Arms Forces ve střelbě v roce 2017 ve výcvikovém středisku Robinson Maneuver Training Center v North Little Rock v Arkansasu dorazili nejlepší střelci kanadské armády s dvaceti svými samonabíjecími pistolemi Browning 9 mm.

Pouze pět bylo použito v soutěži, protože patnáct se zaseklo během nácviku a bylo staženo. Během soutěže zažilo deset Kanaďanů průměrně čtyři a půl zaseknutí při vystřelení celkem 2 810 ran
(tj. 1 zádržka každých cca 62 výstřelů, pozn. aut).

Naproti tomu dvacet britských vojáků na akci mělo nula zaseknutí při vystřelení 5620 nábojů.

...

Svůj věk ukazují i jinými způsoby. Na Hi-Power není kam umístit svítilnu a malá mířidla jsou špatně čitelná za zhoršených světelných podmínek. Ze zbraní nelze střílet v rukavicích nebo levou rukou a dlouhý palečník kohoutu může střelci rozseknout ruku. Je také těžký díky celokovové konstrukci.

Kanadská armáda zkoumá nákup nových služebních pistolí, ale proces se zadrhl. Prohlášení ministerstva národní obrany z roku 2016 uvádí, že vojáci by nové zbraně dostali až v roce 2026."


Skutečným problémem ovšem je, že kanadští vojáci s těmito pistolemi slouží ve svých misích např. v Afghánistánu. Noviny National Post v jiném článku uvedly, že vojákům je doporučováno neplnit zásobníky do maximální kapacity kvůli únavě pružin a škodolibě poznamenaly, že před problémem zastaralých pistolí HP stála roku 2011 také britská armáda, která jej vyřešila za dva roky s třetinou nákladů oproti plánovaným nákladům kanadského ministerstva obrany.

Zdá se tedy, že služba starých Browningů od firmy John Inglis stále ještě není zcela u konce...


Kanadští vojáci př výcviku s pistolí No.2 v roce 2009
Zdroj: commons.wikimedia.org


Zdroje:
Jan Skramoušský: Kanadské FN HP 35, Střelecký magazín 7/98
A. E. Hartink: Encyklopedie pistolí a revolverů, nakl. Rebo productions, s. r. o., Praha 1997, ISBN 80-85815-66-4
F. Novotný, A. Kreml, M. Helebrant: Zbraně a sebeobrana, nakl. Goldstein & Goldstein, Praha 1997, ISBN 80-86094-23-5
Maj. F. Myatt, M.C.: Pistole a revolvery, nakl.Svojtka&Co., Praha 2004, ISBN 80-7237-212-2
www.warhistoryonline.com
nationalpost.com

CAN - Browning FN HP No. 2 Mk I* - Pistole No.2 Mk.I* jsou značeny na levé straně rámu nápisem BROWNING-F.N. 9MM. H.P. INGLIS. CANADA. Nad tímto nápisem je označení modelu, sériové číslo je na pravé straně rámu i závěru pod výhozným okénkem
Zdroj: https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/30030104

Pistole No.2 Mk.I* jsou značeny na levé straně rámu nápisem BROWNING-F.N. 9MM. H.P. INGLIS. CANADA. Nad tímto nápisem je označení modelu, sériové číslo je na pravé straně rámu i závěru pod výhozným okénkem
Zdroj: www.iwm.org.uk

URL : https://www.valka.cz/CAN-Browning-FN-HP-No-2-Mk-I-t11955#77406 Verze : 11

Diskuse

Zdá se, že jejich služba se ke konci chýlí, připravuje se výběrové řízení na náhradu: ottawacitizen.com
URL : https://www.valka.cz/CAN-Browning-FN-HP-No-2-Mk-I-t11955#658813 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více