Main Menu
User Menu

Třebotovice

Místní část obce České Budějovice 5

     
Název:
Name:
Třebotovice
Originální název:
Original Name:
Třebotovice
Další názvy:
Other Names:
Třebotova Hora
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
České Budějovice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°57'28.68"N 14°33'28.34"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1378
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- novorománská kaplička
- historická budova školy
- zděná usedlost čp. 2422 s branou a usedlost čp. 2427 s klenutou branou na západní straně vsi
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.06.1957-01.10.1958
2. radiotechnický uzel
2nd Electronic Post of 155th Electronic Regiment
01.06.1957-01.09.1969
317. radiotechnický uzel
317th Electronic Post
01.10.1958-01.09.1961
317. radiotechnická hláska
317th Electronic Post
01.09.1967-31.12.1992
Velitelské stanoviště 1. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 1st Fighters Air Regiment
01.09.1967-01.03.1992
Velitelské stanoviště 53. radiotechnického praporu
Command Post of 53rd Electronic Batalion
01.09.1969-01.09.1977
530. místní radiotechnický uzel
530th Local Electronic Post
01.09.1977-01.03.1992
53. radiotechnický prapor
53rd Electronic Battalion
01.09.1977-01.03.1992
530. místní radiotechnická rota
530th Local Electronic Company
01.09.1977-DD.MM.1979
Rota velení Třebotovice
Command Company Trebotovice
01.09.1978-31.12.1992
Naváděcí stanoviště NS-3
Ground Control Intercept (GCI-3)
DD.MM.1979-30.11.1991
Rota Společného velitelského stanoviště Třebotovice
Company of Common Command Trebotovice
01.12.1991-31.12.1992
Provozní rota Třebotovice
Operational Company Trebotovice
01.03.1992-31.12.1992
53. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
53rd Radar Surveillance and Warning Group
01.03.1992-31.12.1992
530. středisko radiolokačního průzkumu
530th Radar Surveillance Centre
01.03.1992-31.12.1992
Spojovací rota Třebotovice
Signal Company Třebotovice
01.03.1992-31.12.1992
Velitelské stanoviště 53. skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování
Command Post of 53rd Radar Surveillance and Warning Group
01.01.1993-30.11.1993
53. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
53rd Radar Surveillance and Warning Group
01.01.1993-31.12.1993
Naváděcí stanoviště NS-3 Třebotovice
Ground Control Intercept (GCI-3) Trebotovice
01.01.1993-31.12.1994
Provozní rota Třebotovice
Operational Company Trebotovice
01.01.1993-31.12.1994
Spojovací rota Třebotovice
Signal Company Třebotovice
01.01.1993-31.12.1994
Velitelské stanoviště 1. stíhacího leteckého pluku
Command Post of the 1st Fighter Air Regiment
01.01.1993-30.11.1993
Velitelské stanoviště 53. skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování Třebotovice
Command Post of 53rd Radar Surveillance and Warning Group Trebotovice
01.12.1993-31.12.1994
42. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
42nd Radar Surveillance and Warning Group
01.12.1993-31.12.1994
420. středisko radiolokačního průzkumu
420th Radar Surveillance Centre
01.12.1993-31.12.1994
Velitelské stanoviště 42. skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování
Command Post of 42nd Radar Surveillance and Warning Group
01.01.1994-30.09.2000
Naváděcí stanoviště NS-2 Třebotovice
Ground Control Intercept Trebotovice
01.01.1995-30.09.1995
420. středisko radiolokačního průzkumu
420th Radar Surveillance Centre
01.01.1995-30.09.1995
Prapor zabezpečení velení Třebotovice
Command Support Battalion Trebotovice
01.01.1995-01.09.2000
Uzel zabezpečení Naváděcího stanoviště Třebotovice (NS-2)
Support Node of Ground Control Intercept Trebotovice (GCI-2)
01.01.1995-31.09.1997
Velitelské stanoviště 42. radiotechnické brigády
Command Post of 42nd Electronic Brigade
01.10.1995-30.09.1997
Prapor velení a uvědomování Třebotovice
Command and Warning Battalion Trebotovice
01.10.1995-30.09.1997
Rota průzkumu vzdušného prostoru Třebotovice
Airspace Surveillance Company Trebotovice
01.10.1997-31.12.2003
14. středisko radiolokačního průzkumu Třebotovice
14th Radar Surveillance Centre Třebotovice
01.01.2004-30.09.2007
266. středisko radiolokačního průzkumu
266th Radar Surveillance Centre
01.10.2007-30.09.2008
266. rota radiolokačního průzkumu
266th Air Surveillance Company
01.10.2008-DD.MM.RRRR
5. radiotechnická rota
5th Air Surveillance Company
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
530. středisko radiolokačního průzkumu
530th Radar Surveillance Centre
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
Od roku 1985 součást města České Budějovice.
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99ebotovice
URL : https://www.valka.cz/Trebotovice-t119493#541282Verze : 0
MOD