Main Menu
User Menu

Tvaroška, Rudolf

     
Příjmení:
Surname:
Tvaroška
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Tvaroška
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.07.1928 Chtelnica /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.06.2017 Trenčín
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník výzbrojnej služby MNO (1969-1982)
náčelník správy vrcholového športu ČSĽA (1982-1988)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
poslanec federálneho zhromaždenia ČSFR (1992)
poradca ministra obrany (1993-1999)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.mosr.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Tvaroska-Rudolf-t119487#410351Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Tvaroška
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Tvaroška
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1940-DD.MM.1943 Reálne gymnázium, Trnava
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1945-DD.MM.1947 Vojenská akadémia, Hranice
DD.09.1948-DD.02.1949 delostrelecký meračský kurz
DD.09.1952-DD.02.1957 Delostrelecká fakulta Vojenskej technickej akadémie, Brno
DD.10.1963-DD.05.1964 preškoľovací kurz, Výcvikové delostrelecké stredisko, Hranice
DD.MM.1979-DD.MM.RRRR Vyšší akademický kurz pri Vojenskej akadémii K. J. Vorošilova, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
17.08.1947 poručík
25.02.1951 nadporučík
07.07.1975 kapitán
07.07.1956 major
01.09.1961 podplukovník
01.05.1968 plukovník
01.10.1974 generálmajor
31.01.1988 záloha
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.10.1947-DD.10.1950 1. dôstojník meračskej batérie, Delostrelecký oddiel 403
DD.10.1950-DD.MM.1951 zástupca veliteľa, Výberová škola delostreleckých meračských oddielov, Vyškov
DD.02.1951-DD.MM.1952 veliteľ školskej stotiny, Škola na dôstojníkov v zálohe delostreleckých meračských oddielov a náčelníkov topografickej služby, Vyškov
DD.MM.1957-DD.09.1958 zástupca vojenskej správy pre výzbroj a hutnícky materiál, Výrobný závod TOS Trenčín
DD.09.1958-DD.MM.1962 zástupca vojenskej správy pre protilietadlovú techniku, Výrobný závod TOS Trenčín
DD.08.1962-DD.MM.1965 dôstojník / náčelník skupiny prevádzky, opráv a zásobovania výzbrojou oddelenia delostreleckého vyzbrojovania, 2. vojenský okruh
DD.06.1965-DD.MM.1967 zástupca náčelníka raketového a delostreleckého vyzbrojovania, Východný vojenský okruh
DD.03.1967-DD.MM.1968 obvodný zástupca vojenskej správy, Strojárske a metalurgické závody n.p., Dubnica nad Váhom
DD.10.1968-DD.MM.1969 náčelník oddelenia pozemnej výzbroje a špeciálnych prostriedkov výzbrojnej služby MNO
DD.11.1969-DD.MM.1982 náčelník výzbrojnej služby MNO
DD.03.1982-DD.01.1988 náčelník správy vrcholového športu ČSĽA
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1978

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1983

Medaile Za upevňování bojového přátelství
Medal for Strengthening Military Cooperation
Медаль За укрепление боевого содружества
-

DD.MM.1985

Medaile bratrství ve zbrani
Brotherhood of Arms Medal
Odznaka Braterstwa Broni
-

DD.MM.1994

Pamětní medaile 50. výročí SNP
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the Slovak National Uprising
Pamätná medaila 50. výročia SNP
-

DD.MM.1998

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

03.01.2000

Kříž Milana Rastislava Štefánika I. třídy
The Cross of Milan Rastislav Štefánik 1st class
Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy
-

03.06.2013

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 3rd Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupeň
-

DD.MM.RRRR

Medaile 30 let SNB
Medal - 30 years of the Corps of the National Security
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.RRRR

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

Poznámka:
Note:
DD.MM.1992-DD.MM.1992 poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR za stranu SDĽ
DD.04.1993-DD.12.1999 poradca ministra obrany
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
Oddelenie protokolárnej a mediálnej podpory, Kancelária NGŠ OS SR
URL : https://www.valka.cz/Tvaroska-Rudolf-t119487#489524Verze : 1
MOD
ďalšia fotografia:


URL : https://www.valka.cz/Tvaroska-Rudolf-t119487#410352Verze : 0
MOD