Main Menu
User Menu

Humený, Dušan

     
Příjmení:
Surname:
Humený
Jméno:
Given Name:
Dušan
Jméno v originále:
Original Name:
Dušan Humený
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor v zálohe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.12.1953 Liptovský Mikuláš /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
-
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 331. ťažkej delostreleckej brigády (1990-1991)
veliteľ 3. zmiešaného raketového pluku (1992-1994)
zástupca veliteľa Pozemných síl (2000-2003)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.mosr.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Humeny-Dusan-t119482#410337Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Humený
Jméno:
Given Name:
Dušan
Jméno v originále:
Original Name:
Dušan Humený
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Základná škola, Ľubela
Vojenské vzdělání:
Military Education:
26.08.1969-DD.MM.1973 Vojenská stredná odborná škola strojnícka, Martin
01.07.1977-DD.07.1979 Vysoká vojenská veliteľsko-technická škola, Martin
01.08.1979-DD.MM.1980 Vysoká vojenská škola pozemného vojska, Vyškov
15.10.1980-15.03.1981 preškoľovací kurz raketového vojska a delostrelectva, Výcvikové delostrelecké stredisko
01.10.1984-01.09.1987 postgraduálne štúdium, Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
DD.MM.1994-28.06.1996 Veliteľská akadémia Generálneho štábu, Hamburg
01.03.1999-28.05.1999 intenzívny kurz angličtiny, Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
06.09.1999-30.10.1999 intenzívny kurz angličtiny, Jazykové pracovisko, Trenčín
01.02.2000-DD.MM.2000 intenzívny kurz angličtiny, Jazykové pracovisko, Trenčín
23.05.2001-22.09.2001 kurz angličtiny, základňa Lackland
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.05.1976 podporučík
01.05.1979 poručík
01.05.1981 nadporučík
01.11.1983 kapitán
01.10.1986 major
01.10.1990 podplukovník
01.12.1993 plukovník
01.09.2000 generálmajor
01.02.2003 záloha
31.07.2003 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1987-01.11.1989 Velitel : 31. těžký dělostřelecký oddíl
01.11.1989-DD.08.1990 Velitel : 31. samostatný raketometný oddíl
27.08.1990-01.10.1990 Velitel : 331. těžká dělostřelecká brigáda
01.10.1990-01.11.1991 Velitel : 331. těžká dělostřelecká brigáda
01.12.1992-31.12.1992 Velitel : 3. smíšený raketový pluk
01.01.1993-01.12.1993 Velitel : 3. smíšený raketový pluk
01.12.1993-DD.MM.1994 Velitel : 3. smíšený raketový pluk

Ručně vyplněné položky:
03.09.1973-DD.MM.1975 veliteľ palebnej čaty, 47. delostrelecký pluk
20.10.1975-DD.MM.1976 veliteľ čaty 2 školskej batérie, 49. delostrelecký pluk
23.09.1976-DD.06.1977 učiteľ Školy dôstojníkov delostrelectva v zálohe, 49. delostrelecký pluk
29.08.1980-DD.MM.RRRR zástupca veliteľa 1. batérie 31. ťažkého delostreleckého oddielu
15.10.1982-DD.MM.1984 veliteľ batérie / náčelník topografickej a poveternostnej služby, 31. ťažký delostrelecký oddiel
01.09.1987-01.11.1989 veliteľ 31. ťažkého delostreleckého oddielu
01.12.1989-DD.08.1990 veliteľ 31. samostatného raketometného oddielu
27.08.1990-01.11.1991 veliteľ 331. ťažkej delostreleckej brigády
01.12.1991-DD.MM.1992 poverený veliteľ 61. raketového oddielu, Výcvikové stredisko raketového vojska, Hlavná správa pozemného vojska
15.12.1992-DD.MM.1994 veliteľ 3. zmiešaného raketového pluku
04.07.1996-30.04.1999 náčelník správy raketového vojska a delostrelectva, Veliteľstvo pozemného vojska
01.07.1999-31.12.1999 poverený náčelník Štábu operačného plánovania GŠ ASR
01.01.2000-30.01.2003 zástupca veliteľa Pozemných síl
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1981

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to the Homeland
-

DD.MM.1987

Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
The Medal of the Merits in the Defence of the Country
-

DD.MM.1997

Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
-

DD.MM.1998

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Kříž Rytíř dělostřelectva
Cross Knight Artillery
Kríž Rytier delostrelectva
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.sme.sk
www.mosr.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Humeny-Dusan-t119482#410340Verze : 1
MOD