Main Menu
User Menu

Česká Skalice

okr. Náchod

     
Název:
Name:
Česká Skalice
Originální název:
Original Name:
Česká Skalice
Další názvy:
Other Names:
Böhmisch Skalitz
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Náchod
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°23'49.14"N 16°02'39.93"E
Místní části:
Local Municipalities:
Česká Skalice, Malá Skalice, Ratibořice, Spyta, Zájezd, Zlíč
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1238
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zámek Ratibořice
Panský mlýn
Panská hospoda
Lovecký pavilon
Staré bělidlo
Sousoší Babička s dětmi
kostel Nanebevzetí P. Marie
Malá fara
Steidlerův hostinec U bílého lva
Steidlerova kovárna
Vila Čerych
Barunčina škola
Mariánský sloup
Kaplička Nejsvětější trojice
Vojenský hřbitov z roku 1886
Muzea:
Museums:
Muzeum Boženy Němcové
Textilní muzeum
Osobnosti:
Personalities:
Ing. Antonín Blahník
Božena Němcová
Jaroslav Falta - člen odboj. organizace S 21 B
RNDr. Ubald Kolařík - legionář, účastník 2. a 3. odboje
Jindra Vlček - kronikář čs. legií
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.ceskaskalice.cz/
portal.gov.cz
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Skalice-t119395#410159Verze : 0
Husův sbor
Česká Skalice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Skalice-t119395#623137Verze : 0
Škola Boženy Němcové (Barunčina škola)

Původně jednotřídní posléze dvoutřídní škola z roku 1643, do které chodila v letech 1824 – 1833 Barbora Panklová (Božena Němcová). Vyučování zde bylo ukončeno roku 1864. Dnes se zde nachází muzeum, kde se mj. nachází expozice věnovaná Prusko-rakouské válce r. 1866.

Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
https://www.hrady.cz/index.php?OID=4988
iispp.npu.cz

Česká Skalice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Skalice-t119395#623140Verze : 1
Pomník Boženy Němcové


Pomník z roku 1888 od M. Černila s ústřední bystou B. Němcové se nachází na Husově náměstí.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz

Česká Skalice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Skalice-t119395#623194Verze : 0
Husovo náměstí

Na náměstí, který má z větší části podobu parku, se nachází kašna, mariánský sloup, pomník Boženy Němcové, radnice a několik památkově chráněných domů. Až do roku 1918 zde stávala socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1744, která byla přemístěna do Malé Skalice ke kostelu.
Česká Skalice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Skalice-t119395#623197Verze : 2
Pomník obětem I. světové války


Pomník byl zbudován roku 1922 péčí válečných poškozenců.
Česká Skalice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Skalice-t119395#623198Verze : 0
Pomník obětem 2. světové války z řad českoskalického Sokola
Česká Skalice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Ceska-Skalice-t119395#623199Verze : 0