Main Menu
User Menu

Honzek, Pavel

     
Příjmení:
Surname:
Honzek
Jméno:
Given Name:
Pavel
Jméno v originále:
Original Name:
Pavel Honzek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.06.1947 Jaroslavice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
-
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zástupca veliteľa Východného vojenského okruhu (1989-1992)
zástupca náčelníka GŠ ASR (1994-1998)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
časopis OBRANA
www.mosr.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Honzek-Pavel-t119369#410095Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Honzek
Jméno:
Given Name:
Pavel
Jméno v originále:
Original Name:
Pavel Honzek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Základná škola, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1962-DD.MM.1965 Vojenská škola Jana Žižku z Trocnova, Bratislava
DD.MM.1965-DD.MM.1968 Vyšší vojenské učilište, Vyškov
DD.MM.1976-DD.MM.1979 Vojenská akadémia M. V. Frunzeho, Moskva
01.09.1984-DD.MM.1986 Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva
DD.MM.1992-DD.MM.1992 Akadémia obrany NATO, Rím
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1968 poručík
01.09.1971 nadporučík
01.09.1976 kapitán
01.10.1980 major
DD.MM.1984 podplukovník
01.09.1987 plukovník
01.05.1990 generálmajor
18.09.1998 generálporučík
31.12.1999 záloha
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1979-01.10.1980 Velitel : 64. tankový pluk
01.10.1980-DD.10.1981 Velitel : 64. tankový pluk
01.10.1987-DD.09.1989 Velitel : 13. tanková divize
DD.09.1989-DD.MM.1990 Velitel : Oddělení bojové připravy
02.11.1990-01.01.1992 Náčelník štábu : Východní vojenský okruh
02.11.1990-01.01.1992 Velitel : Štáb Východního vojenského okruhu
DD.06.1992-20.07.1992 Velitel : Vojenské velitelství Východ
01.01.1992-31.12.1992 Náčelník štábu : Vojenské velitelství Východ
01.01.1992-31.12.1992 Velitel : Štáb Vojenského velitelství Východ
01.01.1993-01.09.1994 Náčelník štábu : Velitelství Armády Slovenské republiky

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1968-DD.MM.1973 veliteľ čaty / roty, 15. tankový pluk
DD.MM.1973-DD.MM.1974 zástupca veliteľa práporu, 15. tankový pluk
DD.MM.1974-DD.MM.1976 veliteľ práporu, 15. tankový pluk
DD.11.1979-DD.MM.RRRR veliteľ 64. tankového pluku
DD.MM.1981-01.09.1984 zástupca veliteľa 13. tankovej divízie
DD.MM.RRRR-DD.10.1987 zástupca veliteľa 13. tankovej divízie
DD.10.1987-DD.MM.1989 veliteľ 13. tankovej divízie
DD.09.1989-DD.MM.RRRR zástupca veliteľa Východného vojenského okruhu / Vojenského veliteľstva východ
DD.MM.1992-DD.MM.1992 poverený veliteľ Vojenského veliteľstva východ
DD.MM.1993-DD.MM.RRRR náčelník hlavného štábu Veliteľstva ASR
DD.MM.1994-DD.MM.1998 zástupca náčelníka GŠ ASR pre operačné plánovanie
DD.MM.RRRR-31.12.1999 náčelník správy personálneho manažmentu GŠ ASR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1975

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to the Homeland
-

DD.MM.1980

Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
The Medal of the Merits in the Defence of the Country
-

DD.MM.1985

Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani - 3. stupeň
-
Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani - bronzová medaile
-

DD.MM.1988

Za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit in the Czechoslovak People's Army - 1st Class
-

DD.MM.1989

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1998

Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 5. stupeň
Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 5th Class
Za službu v mierových misiách Armády SR - 5. stupeň
-

Poznámka:
Note:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR tajomník Klubu generálov SR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR VOP Trenčín
Zdroje:
Sources:
časopis OBRANA
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Honzek-Pavel-t119369#410102Verze : 1
MOD
ďalšie fotografie:
URL : https://www.valka.cz/Honzek-Pavel-t119369#410104Verze : 1
MOD