Main Menu
User Menu

Leclerc

     
Název:
Name:
Leclerc
Originální název:
Original Name:
Leclerc
Kategorie:
Category:
hlavní bojový tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1991-DD.MM.2007 GIAT Industries SA, Roanne
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1991-DD.MM.2007
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
4061)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1986 (celkom 6 ks)
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
545002) kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
9871 mm
Délka korby:
Hull Length:
6880 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3710 mm
Celková výška:
Overall Height:
2953 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
500 mm
Šířka pásu:
Track Width:
? mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa
Pancéřování:
Armour:
- modulárni kompozitní pancíř SXXI, s titánovou, wolframovou a poloaktívnou vrstvou (čelo veže)
- homogénny valcovaný pancier
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
SSCM UD V-8X 1500 (8-valcový vidlicový vznetový vodou chladený motor)
Výkon:
Power:
1103 kW při 2500 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
automatická hydromechanická pŕevodovka SESM ESM 500
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
72 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
550 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
31 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
3,00 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
1,25 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,003) m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
1 x 120mm kanón CN-120-26/52 (40 nábojov), hladkostenný, stabilizovaný s elektromechanickým automatom nabíjania
Vedlejší:
Secondary:
1 x 12,7mm kulomet M2HB (spřažený, 800 nábojov)
1 x 7,62mm protiletadlový kulomet F1 (2000 nábojov)
9 x 80mm vrhač granátov Galix (4 dymové, 3 šrapnelové, 2 zábleskové granáty)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) 3 výrobné série
- serie 1 1991-1996, 132 ks
- serie 2 1997-2003, 178 ks
- serie XXI (2+) 2003-2006, 96 ks


2) Série 2 - 56300 kg, Série XXI - 57600 kg


3) s prípravou 4 m
Zdroje:
Sources:
Михаил Барятинский: Все современные танки В ЦВЕТЕ. Коллекционное издание; Эксмо, Яуза 2013; ISBN 978-5-699-64203-8


https://en.wikipedia.org/wiki/AMX_Leclerc

Leclerc - AMX-56 Leclerc, Paríž, Bastille Day

AMX-56 Leclerc, Paríž, Bastille Day

Web autora : https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Rama

URL : https://www.valka.cz/Leclerc-t11932#586444Verze : 2
MOD
Leclerc


Bojový tank Leclerc, sa stal následníkom osvedčeného AMX-30, ktorý bol vo výzbroji francúzskej armády, v tanku Leclerc je zabudovaný jeden z najmodernejších SRP na svete. Francúzsky vývojári ho označujú ako prvý tank štvrtej generácie. Dizajn tanku Leclerc začal istou mierou s vývojom konštrukčných častí bojového priestoru. Digitálna architektúra určila dizajn a zaistila vzájomné harmonické pôsobenie SRP s navigačným systémom, komunikačným systémom a celkovou mechanikou. Celkové usporiadanie tanku je klasické. Skladá sa z priestorov vodiča v prednej časti, v strednej časti je veža a v zadnej motorový priestor. Veža je však len dvojmiestna, pretože z osádky pretože nabíjač sa stal nadbytočným a nahradil ho automat. Vodič sedí vpredu vľavo a vpravo od neho je umiestnená rezervná munícia. K riadeniu používa volant. Vo veži sedí strelec na pravo a veliteľ naľavo.


Tank je vyzbrojený kanónom CN-120-26 "Lisse" kalibru 120 mm. Kanón má hladký vývrt a termoizolačnú ochranu hlavne. Kanón bol vyrobený spoločnosťou GIAT Industries. Na vývoji tohto kanónu a munície zúčastnila aj nemecká firma Rheinmetall Industrie. Námer kanónu je v rozsahu -8 až 20°. Odmer je 360°. Kanón je stabilizovaný v námere i odmere. Môže používať štandardnú muníciu NATO kalibru 120 mm. Pohon veže je elektrický a je od firmy Compagnie de Signaux et Enterprises Electriques.
Tank Leclerc je vybavený AN firmy Creusot-Loire Industrie, ktorý umožnil znížiť posádku tanku na troch. V AN je pripravených 22 nábojov. Ďalších 18 nábojov je umiestnených vpravo v prednej časti korby. Tento AN umožňuje streľbu rýchlosťou asi 10 až 12 výstrelov za minútu a to i za vysokých rýchlostí.
Doplnkovú výzbroj tvorí guľomet kalibru 12,7 mm a protilietadlový guľomet kalibru 7,62 mm. Protilietadlový guľomet je ovládaný veliteľom z vnútra tanku. Ďalej je tank vybavený deviatimi zadymovacími granátometmi systému Galix. Na ľavej strane sú inštalované 4 a na pravej 5. Palebný priemer granátov do týchto granátometov kalibru 80 mm zahrňuje 4 dymové granáty ARF FUM VIR Galix, 2 zábleskové granáty Galix LEUR a 3 šrapnelové protipechotné granáty Galix DREC.


SRP zahŕňa prioritne ďalších 15 počítačových jednotiek. Prijíma dáta ako sú rýchlosť vetra a smer vetra, teplota náloží a vzduchu, tlak vzduchu, dáta momentálneho pohybu cieľa a vzdialenosť k cieľu, ako aj balistické dáta streliva. Výsledkom je vysoká pravdepodobnosť zásahu prvým výstrelom pri streľbe s 120 mm kanónom na ciele vzdialené viac ako 2500 m.
Vysoká zložitosť systémov dovoľuje osádke len relatívne na krátky čas pracovať nepretržite s plnou koncentráciou. Všeobecne je daná práca s prístrojmi 6 hodín pre optimum, potom si musí posádka odpočinúť alebo musí byť úplne vymenená.
Strelec využíva ako hlavný zameriavací ďalekohľad HL-60 so stabilizačným systémom SAVAN-20 firmy SAGAM. HL-60 zahŕňa tri hlavné konštrukčné skupiny.
K jednej patrí stabilizované pozorovanie zameriavacieho ďalekohľadu v dvoch rovinách. Zároveň nasleduje stabilizovanie zbrane a veže dokonalou stabilizáciou zrkadlovej hlavy zameriavacieho ďalekohľadu.
Druhá zahŕňa HL-60 s prístrojom zaznamenávania cieľových údajov, denný pozorovací kanál, termokameru, laserového diaľkomeru, televíznej kamery a televízneho monitora.
Tretia konštrukčná skupina zahŕňa rozhranie prenosu údajov k prepojeniu všetkých prístrojov na počítačový systém.
Pomocný zameriavací ďalekohľad v priestore strelca pre využitie pri výpadku hlavného zameriavacieho ďalekohľadu nie je plánovaný. Ak bude treba môže veliteľ prevziať streľbu so svojím panoramatickým zameriavacím ďalekohľadom HL-70.
Veľký počet uhlových zrkadiel v pracovných priestoroch dopĺňa vybavenie a umožňujú dobrú viditeľnosť do všetkých pozorovacích stranách.
Zameriavací ďalekohľad HL-60, obsahuje mono okulár. Má denný kanál s 3,3 a 10 násobným zväčšením, jeden denný videokanál s 10 násobným zväčšením ako aj termokameru.
Je vybavená štvorstupňovou voľbou zväčšenia (3x, 6x, 10x a 20x), čo umožňuje rozoznať ciele až do 5000 m. Naľavo od okuláru je 15cm Mikro – televízny - monitor. Využíva sa spravidla k pozorovaniu v noci, menej ku streľbe. Cez deň zobrazuje obraz kamera v integrovanom dennom video kanále. Napravo od zameriavacieho ďalekohľadu sa nachádza riadiaci panel k nastaveniu rôznych parametrov zameriavacieho ďalekohľadu, ako jas, kontrast obrazu atď.
Priamo napravo pod ním, je čierny riadiaci panel, manipulačný pult k nastaveniu spôsobu prevádzky SRP a na výber typu munície. Pod okulárom HL-60 sa nachádza klávesnica k obsluhe počítača. Klávesnica sa po použití posunie naspäť na držiak a tým nezaberá miesto strelcovi.
Na rukovätiach je niekoľko tlačidiel pre obsluha SRP. Tak pre odpálenie, voľba zbrane, prepnutie zväčšenia zorného poľa a pre prepojenie k termokamere.
Automatické sledovanie cieľa patrí k zvláštnostiam SRP. K tomu musí strelec podržať tlačidlo najmenej tri sekundy na laserovom diaľkomere. V tomto časovom rozpätí vypočíta počítač z dát orientačnú rýchlosť vodorovne a kolmo, ako aj vzdialenosť, pravdepodobný kurz cieľa a nechá sprevádzať zameriavací ďalekohľad tento kurz. Prirodzene nemôže systém samostatne rozpoznať zmeny kurzu alebo rýchlosti cieľa. V tomto prípade musím sprevádzanie prevziať strelec opäť manuálne. Po spustení sprevádzania zbrane pri streľbe za pohybu na stojace ciele nemôže byť už cieľ zameraný manuálne. V opačnom prípade dostanete počítač údaje, z ktorých si on vysvetlí, že sa bude viesť streľba na pohyblivý cieľ a začne adekvátne pripravovať zbrane. Keďže tu cieľ v tomto prípade, ale stojí môže dôjsť k nepozornosti strelca a k neodpáleniu nálože.
Nasledujúce spôsoby prevádzky môžu byť využité k normálnemu použitiu všetkých parametrov SRP. Havarijný režim je bez SRP a v tomto režime nie je možná stabilizácia zbraní. Spôsob prevádzky nemôže byť vybraný manuálne, je automaticky spojený s konštrukčnými prvkami SRP a jeho hodnoty nastavuje sám systém.


Veliteľ má k dispozícii ako hlavný pozorovací prístroj pozorovací periskop so stabilizovaným zorným poľom. HL-70 bolo vyvinuté francúzskou firmou SFIM a skombinovaný so zameriavacím ďalekohľadom s denným ako aj s nočným kanálom.
Pred veliteľom sú viaceré manipulačné pulty pre ovládanie SRP. Pult vľavo od veliteľa zahŕňa spínač k zvýšeniu polohy veže, k obsluhe SRP, riadiaci panel k nastaveniu rôznych parametrov zameriavacieho ďalekohľadu (napríklad: jas a kontrast) pozorovaného obrazu, samozrejme aj termokamery strelca a ovládanie AN kanónu. Pod týmto pultom je zastrčená klávesnica k obsluhe počítača. Pult nad pravou rukou veliteľa zahŕňa výstražné osvetlenie, aktuálne informácie o rádiovej komunikácii a prepínač pre ovládanie hlavnej zbrane. Po ľavej ruke sa nachádza v exportnom variante ovládacie - a oznamovacie zariadenie "FINDERS" (fast information, navigation, decision and reporting system - rýchly informačný, navigačný, rozhodovací a spravodajský systém). Jedná sa o pokročilý bojový navádzací systém. Môže označiť na farebnú mapu vlastnú pozíciu tanku a iných vlastných a spozorovaných nepriateľských vozidiel. Prístroj sa využíva k vedeniu a plánovaniu boja.


Môže si s ostatnými vozidlami, ktoré sú vybavené systémom FINDERS, vymieňať informácie cez spozorované ciele, vlastnú hodnotu bojového stavu (použiteľná munícia, palivo atď.) a tieto informácie môžu byť požadované inými vozidlami. Podobný systém používa USA v ich tanku M1A2 Abrams. S týmto SRP v spojení s AN je posádka tanku Leclerc schopná behom 30 sekúnd preskúmať až šesť cieľov a v bojovej činnosti s pravdepodobnosťou prvého zásahu až P = 0,95 bojovať proti nim.
Leclerc -


URL : https://www.valka.cz/Leclerc-t11932#154626Verze : 0
MOD
Přehled verzí


Leclerc (Serie 1) - stroje vyrobené do roku 1996
Leclerc (Serie 2) - stroje dodané francouzské armádě v rozmezí let 1997 až 2003; oproti předchozí verzi jsou vybaveny novým klimatizačním zařízením umožňující tanku operovat v oblastech s vysokou teplotou, modernizovaným softwarem systému řízení palby a přídavným pancířem na bocích korby
Leclerc Tropik - "tropikalizovaná" verze pro Spojené arabské emiráty


Leclerc DNG - vyprošťovací tank
Leclerc EPG - ženijní tank
Leclerc PTG - mostní tank
Uživatelé: Francie, SAE (463 strojů dodáno v rozmezí let 1994 až 2004, ze 463 vozidel byly 2 ve verzi pro výcvik řidičů a 46 ve vyprošťovací)
Leclerc -


URL : https://www.valka.cz/Leclerc-t11932#38812Verze : 0
MOD
Útroby:
Leclerc -


URL : https://www.valka.cz/Leclerc-t11932#42698Verze : 0
Nějaké obrázky tohoto stroje z muzea v Saumuru. V době mé návštěvy v červnu 2007 byly vystaveny dva stroje tohoto typu. Tento je z venkovní expozice vpravo od vchodu do muzea (na nádvoří)
Leclerc -


Leclerc -


Leclerc -


Leclerc -


URL : https://www.valka.cz/Leclerc-t11932#223833Verze : 0
Exemplář z muzea v Saumuru.(©Radek Havelka)(©Radek Havelka)(©Radek Havelka)
URL : https://www.valka.cz/Leclerc-t11932#244416Verze : 0
MOD