Main Menu
User Menu

Litice

místní část Plzně, okr. Plzeň-město

     
Název:
Name:
Litice
Originální název:
Original Name:
Litice
Další názvy:
Other Names:
Litice u Plzně
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°41'55.00"N 13°21'11.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1212
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Hrad Litice
Kostel sv. Petra a Pavla
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
I když obec bezprostředně přiléhala k Plzni, po Mnichovské dohodě, byla zabrána Německem.
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plzeň_6-Litice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Litice_(Plzeň)
URL : https://www.valka.cz/Litice-t119310#523089Verze : 0
Kostel sv. Petra a Pavla


Na místě současného kostela dříve stával kostel románský, který se zachoval v jeho základech. Poprvé je připomenut roku 1212, což je i první zmínka o obci. Ve 14. století pak nechali novou gotickou budovu vystavět Drslavicové. Nejstarší zmínku pak máme z roku 1352, kdy je zmíněn odvod papežského desátku 30 grošů ročně. Roku 1367 ves i s kostelem získal chotěšovský klášter, ten ji pronajímal mezi jinými např. Hermanovi z Nečtin, Vilémovi Švihovskému z Rýzmberka aj. Roku 1570 klášter nájem ukončil vyplacením a dále se o majetek staral sám. Roku 1576 došlo k požáru Litic, kdy značné škody utrpěl i kostel. Roku 1600, byl pořízen nový hlavní oltář v renesančním stylu. V roce 1639 do vsi zavítali Švédové, kteří vypálili vesnici i s kostelem a farou, kde vzaly za své matriční zápisy. Nové byly vedeny od roku 1640. Klášter dále spravoval své majetky, až do svého zrušení za vlády Josefa II. roku 1784. Tehdy správu kostela převzala náboženská matice. Roku 1809 byla fara převzata premonstráty z Teplé.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Litice-t119310#523090Verze : 0
Socha Immaculaty


Socha Immaculaty, či spíše její kopie mající původ někde kolem roku 1800 stojí před budovou fary, která se nachází vedle kostela.Zdroje:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Litice-t119310#523092Verze : 0
Socha sv. Jana Nepomuckého


Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1838, se nachází na mostě.Zdroje:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Litice-t119310#523093Verze : 0