Main Menu
User Menu

VI. oddíl jízdního dělostřelectva [1895-1918]

6-й дивизион Конной артиллерии

     
Název:
Name:
VI. oddíl jízdního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
6-й дивизион Конной артиллерии
Datum vzniku:
Raised/Formed:
07.05.1895
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1913-DD.MM.1918 6. jezdecká divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1875-??.07.1914 Ciechanowiec (Čechanovec) /
??.07.1914-DD.MM.1918 východoevropské válčiště
Velitel:
Commander:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

07.05.1895-DD.MM.1918 11. baterie jízdního dělostřelectva
07.05.1895-DD.MM.1918 12. baterie jízdního dělostřelectva
Poznámka:
Note:
Svátek jednotky - ?
Datumy dle Gregoriánského kalendáře
Zdroje:
Sources:
https://regiment.ru/
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/VI-oddil-jizdniho-delostrelectva-1895-1918-t119304#409906Verze : 0
MOD