Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva VI. sboru [1947-1948]

VI Corps Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva VI. sboru
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva VI. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství dělostřelectva VIII. sboru
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1948
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.05.1948 VI. sbor
01.10.1947-01.05.1948 Velitelství dělostřelectva 4. oblasti
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.05.1948 Banská Bystrica, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-01.05.1948 Hluchý, Jakub (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Sbor VI
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-VI-sboru-1947-1948-t119292#409884Verze : 2
MOD