Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva VI. sboru [1945-1947]

VI Corps Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva VI. sboru
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva VI. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.05.1945-01.10.1947 VI. sbor
25.05.1945-01.10.1947 Velitelství dělostřelectva 3. oblasti
Dislokace:
Deployed:
25.05.1945-01.10.1947 Olomouc, kasárny /

Velitel:
Commander:
25.05.1945-DD.07.1946 Klimša, Eduard (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, fond Sbor VI
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-VI-sboru-1945-1947-t119288#409880Verze : 1
MOD