Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva IV. sboru [1947-1951]

IV Corps Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva IV. sboru
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva IV. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství dělostřelectva V. sboru
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
Velitelství dělostřelectva 1. sboru
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.01.1951 IV. sbor
01.10.1947-15.09.1950 Velitelství dělostřelectva 3. oblasti
15.09.1950-01.01.1951 Velitelství dělostřelectva 2. vojenského okruhu
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.01.1951 Brno, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-DD.01.1948 Jemelka, Jan (Brigádní generál)
DD.10.1949-DD.10.1950 Horník, Alfred (Plukovník)
DD.10.1950-DD.07.1951 Boček, Alois (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, fond Sbor IV
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-IV-sboru-1947-1951-t119285#409877Verze : 2
MOD