Main Menu
User Menu

Bülow, Karl von

     
Příjmení:
Surname:
von Bülow
Jméno:
Given Name:
Karl
Jméno v originále:
Original Name:
Karl von Bülow
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.04.1846 Berlín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
31.08.1921 Berlin /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 2. armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_von_B%C3%BClow
URL : https://www.valka.cz/Buelow-Karl-von-t119177#409614Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Bülow
Jméno:
Given Name:
Karl
Jméno v originále:
Original Name:
Karl von Bülow
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukopník
17.06.1893 plukovník
22.03.1897 generálmajor
22.05.1900 generálporučík
15.09.1904 generál pěchoty
01.10.1912 generálplukovník
27.01.1915 generál polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

04.04.1915

Pour le Mérite
Pour le Mérite
-

22.06.1916

Královský hohenzollernský domácí řád - velkokomtur
House Order of Hohenzollern - Grandcommander
Königlicher Hausorden von Hohenzollern - Großkomtur
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Stanislava 1. třída
Order of St Stanislaus 1st Class
Орден Святого Станислава 1-я степень
-

DD.MM.RRRR

Královský viktoriánský řád rytíř velkokříže
Royal Victorian Order Knight Grand Cross
-

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda 3. třída
Order of Leopold 3rd Class
Ordre de Leopold Commandeur
-

DD.MM.RRRR

Řád Za vojenské zásluhy 1. třídy
Order of Military Merit 1st Class
Орден За военна заслуга
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Řád koruny 1. třída
Order of Crown 1st Class
Kronenorden 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád černé orlice - řetěz
Order of the Black Eagle - Collar
Schwarzer Adlerorden
-

DD.MM.RRRR

Důstojnické služební vyznamenání
Long service award
Dienstauszeichnung für Offiziere
-

Italské království [1805-1814] / Kingdom of Italy [1805-1814] DD.MM.RRRR

Řád železné koruny - komandér
Order of Iron Crown - Commander
Ordine della Corona ferrea - commendator
-

DD.MM.RRRR

Řád italské koruny velkokříž (1. třída)
Order of Crown of Italy Grandcross (1st Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara velkokříž (1. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Grandcross (1st Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

DD.MM.RRRR

Řád Rumunské hvězdy 1. třída
Order of Star of Romania 1st Class
Ordinul Steaua României Mare Cruce
-

DD.MM.RRRR

Řád rumunské koruny 1. třída
Order of Crown of Romania 1st Class
Ordinul Coroana României Mare Cruce
-

DD.MM.RRRR

Hanzovní kříž (Lübeck)
Hanseatic Cross
Hanseatenkreutz
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Bertholda I. - komandér 2. třídy
Order of Berthold the First - Commander 2nd Class
Orden Berthold des Ersten
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Albrechta - komandér 2. třídy
Order of Albrecht - Commander 2nd Class
Albrecht - Orden - Komtur II. Klasse
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád routové koruny
Order of Rue Crown
Hausorden der Rautenkrone
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný řád - Velkokříž
Military Merit Order - Grand Cross
Militär -Verdienstorden - Großkreuz
-

Oldenburské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Oldenburg DD.MM.RRRR

Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - velkokříž
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Grandcross
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Großkreuz
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Friedricha - komandér 2. třída
Order of Friedrich - Commander 2nd Class
Friedrichs -Orden
-

Meklenbursko-Schwerin velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz DD.MM.RRRR

Domácí Řád Vendické koruny - velkokříž
Order of the Wendish Crown - Grandcross
Hausorden der Wendischen Krone
-

DD.MM.RRRR

Řád Františka Josefa velkokříž
Order of Franz Joseph Grandcross
Franz Joseph Orden Großkreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád Medjidie - 1. třída
Order of the Medjidie - 1st Class
Mecidiye Nişanı
-

DD.MM.RRRR

Řád meče - komandér velkokříže
Commander Grand Cross of the Order of Sword
Svärdsorden Kommendör med stora korset
-

DD.MM.RRRR

Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_von_B%C3%BClow
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Buelow-Karl-von-t119177#499719Verze : 1
MOD