Main Menu
User Menu

Odznak vnitřních jednotek

Знак местных войск 1911

     
Název:
Name:
Odznak vnitřních jednotek
Název v originále:
Original Name:
Знак местных войск 1911
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.08.1911
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure -
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-vnitrnich-jednotek-t119149#409449Verze : 0
     
Název:
Name:
Odznak vnitřních jednotek
Název v originále:
Original Name:
Знак местных войск 1911
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.08.1911
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Komponenty:
Components:
Čestný a pamětní odznak bez stuhy
Klenot:
Badge:
Popis odznaku:
Odznak má podobu a tvar věnečku z vavřínových a palmových listů v horní části převýšený zlatou carskou korunou a v dolní části převázaný stříbrnou stuhou na které jsou písmena: „M.B.“-( Místní vojska). Na tomto věnečku je naložen stříbrný dvouhlavý orel převýšený zlatou korunkou, která má po svých stranách jubielní letopočet:
- 1811-1911


Na hrudi orla je červeně smaltovaný štítek se zlatou římskou číslici „C“-(100). Na křídlech orla jsou zlaté plastické monogramy cara:
- Alexandra I
- Nikolaje II.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-vnitrnich-jednotek-t119149#409450Verze : 0
Odznak vnitřních jednotek
Знак местных войск 1911
Badge of the Local troops


Odznak pro příslušníky těchto jednotek byl založen dne 9. srpna roku 1911.


Odznak byl založen při příležitosti 100 jubilea jednotek tohoto typu, pro velitele, náčelníky a vojáky jednotek na stupni brigády.


V roce 1811 ruský car Alexandr I. nařídil vytvořit jednotky „místní stráže“. Tyto jednotky měli policejní charakter neb jejich povinnosti bylo dbát na vnitřní pořádek v zemi, ochraňovat pořádek, starat se o klid a bezpečnost a zasahovat např. proti dezertérům, zlodějským bandám atd. Tyto jednotky však měli i další důležitý úkol, zabezpečovat pomoc při živelních pohromách, při požárech atd. V roce 1864 byl tento specielní sbor místní stráže přetransformován a nazývá se „Místní vojsko“


Odznak se pro důstojníky vyráběl z pozlaceného stříbra s využitím smaltu. Rozměr odznaku je 60x39 mm při váze 33,59 g. Setkáváme se však i s odznaky, které mají poněkud odlišný rozměr, např. 58x44 mm.


Originály odznaků jsou svým provedením krásné a pochopitelně i vzácné.


Poznámka:
V roce 2011 byl v Ruské federaci založen pamětní odznak k 200.výročí vojsk a zároveň i pamětní medaile.https://www.1939.ru/catalog-1387.html
Odznak  vnitřních jednotek - Ruská federace: Odznak Zemských vojsk(jednotek Ministerstva vnitra) k 200. jubileu založení těchto specializovaných útvarů.

Ruská federace: Odznak Zemských vojsk(jednotek Ministerstva vnitra) k 200. jubileu založení těchto specializovaných útvarů.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-vnitrnich-jednotek-t119149#409453Verze : 0
Zajímavou dekoraci(jeton) je i tato privátně zhotovená zcela neoficielní dekorace příslušníka vojska. Podobné dekorace nacházíme velmi vzácně v uzavřených společnostech v emigraci. Silné a aktivní organizace bývalých vojáků, bojovníků proti bolševismu byli nejvíce v USA a Kanadě.


Zde je jednoznačné,že odznak je přizdoben malým řádem Svatého Jiří se stuhou. Je zcela pravděpodobné,že dotyčný důstojník tento odznak či jeton nosil ve společnosti, neb např. v USA se netrpělo nošení zahraničních vyznamenání "in natura", ale bylo povoleno nosit spolkové dekorace "všeho druhu".
URL : https://www.valka.cz/Odznak-vnitrnich-jednotek-t119149#410801Verze : 0