Main Menu
User Menu

11. protitankový oddíl [1991-1992]

11th Anti-tank Division

     
Název:
Name:
11. protitankový oddíl
Originální název:
Original Name:
11. protitankový oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.11.1991
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
11. protitankový oddíl
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.11.1991-01.01.1992 Západní vojenský okruh
01.01.1992-31.12.1992 Vojenské velitelství Západ
Dislokace:
Deployed:
30.11.1991-31.12.1992 Jince, ?
Velitel:
Commander:
30.11.1991-31.12.1992
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

30.11.1991-31.12.1992
Poznámka:
Note:
vytvořen z jednotek 7. dělostřelecká divize
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA- (11. protitankový oddíl)
URL : https://www.valka.cz/11-protitankovy-oddil-1991-1992-t119143#409430Verze : 0
MOD