Main Menu
User Menu

216. protitankový pluk [1961-1991]

216th Anti-Tank Regiment

     
Název:
Name:
216. protitankový pluk
Originální název:
Original Name:
216. protitankový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
216. protitankový dělostřelecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1991
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-01.09.1963 203. protitanková brigáda
01.09.1963-01.09.1965 Velitelství dělostřelectva
01.09.1965-01.09.1969 Oddělení raketového vojska a delostřelectva
01.09.1969-01.12.1991 Oddělení raketového vojska a dělostřelectva 1. armády
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-01.09.1963 Rokycany, Dělostřelecké kasárny /
01.09.1963-DD.MM.1981 Dobřany, kasárny /
DD.MM.1981-01.12.1991 Most, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.09.1961-30.11.1991
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1961-30.11.1991
Čestný název:
Honorary Name:
01.09.1961-30.11.1991
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.09.1961-01.09.1963 VÚ 1040 Rokycany
01.09.1963-DD.MM.1981 VÚ 1040 Dobřany
DD.MM.1981-30.11.1991 VÚ 1040 Most
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA- (216. protitankový pluk)
URL : https://www.valka.cz/216-protitankovy-pluk-1961-1991-t119130#409417Verze : 1
MOD