Main Menu
User Menu

203. protitankový pluk [1951-1955]

203rd Anti-Tank Regiment

     
Název:
Name:
203. protitankový pluk
Originální název:
Original Name:
203. protitankový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1951
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký pluk 203
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1955
Nástupce:
Successor:
203. protitankový dělostřelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1951-01.11.1955 1. vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
01.01.1951-01.11.1955 Rokycany, Dělostřelecké kasárny /
Velitel:
Commander:
01.01.1951-01.11.1955
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1951-01.11.1955
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.1951-01.11.1955
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.01.1951-09.05.1955 VÚ 7363 Rokycany
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA- (203. protitankový pluk)
URL : https://www.valka.cz/203-protitankovy-pluk-1951-1955-t119114#409387Verze : 0
MOD