Main Menu
User Menu

5/6. (Banff, Buchan a Donside) prapor Gordoných horalů [1947-1961]

5th/6th (Banff, Buchan and Donside) Battalion of The Gordon Highlanders

     
Název:
Name:
5/6. (Banff, Buchan a Donside) prapor Gordoných horalů
Originální název:
Original Name:
5th/6th (Banff, Buchan and Donside) Battalion of The Gordon Highlanders
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1947
Předchůdce:
Predecessor:
6. (Banffshire) prapor Gordoných horalů
5/7. (Buchan, Mar a Mearns) prapor 1)
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1961
Nástupce:
Successor:
3. prapor Gordoných horalů 2)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1947-01.04.1961 Gordonovi horalé
Dislokace:
Deployed:
01.01.1947-01.04.1961 Bucksburn

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1947-01.04.1961 Velenie
01.01.1947-01.04.1961 A rota 3)
01.01.1947-01.04.1961 B rota 4)
01.01.1947-01.04.1961 C rota 5)
01.01.1947-01.04.1961 D rota 6)
01.01.1947-01.04.1961 ?
Poznámka:
Note:
1) vytvorený spojením týchto jednotiek
2) vytvára ho s 4/7. praporom
- teritoriálna armáda
3) v Bucksburn
4) v Ellon
5) v Banchory
6) v Stonehaven
Zdroje:
Sources:
www.regiments.org
URL : https://www.valka.cz/5-6-Banff-Buchan-a-Donside-prapor-Gordonych-horalu-1947-1961-t119107#409334Verze : 0
MOD