Main Menu
User Menu

703. rota rádiového zaměřování zvláštního určení [1985-1991]

703rd Radio Targeting Special Purpose Company

     
Název:
Name:
703. rota rádiového zaměřování zvláštního určení
Originální název:
Original Name:
703. rota rádiového zaměřování zvláštního určení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1985
Předchůdce:
Predecessor:
?
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1991
Nástupce:
Successor:
?
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1985-01.12.1991 79. radiotechnický prapor zvláštního určení
Dislokace:
Deployed:
31.10.1985-01.12.1991 Újezd

Velitel:
Commander:
31.10.1985-01.12.1991
Výzbroj:
Armament:
31.10.1985-01.12.1991
Poznámka:
Note:
31.10.1985-01.12.1991 VÚ Újezd
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (79. radiotechnický prapor zvláštního určení )
URL : https://www.valka.cz/703-rota-radioveho-zamerovani-zvlastniho-urceni-1985-1991-t119064#409096Verze : 0
MOD
Diskuse
Dovolím si doplnit, že se jednalo o Újezd u Uničova v rovinné krajině SSZ od Olomouce.


Pro "příliš zvědavé" bylo toto stanoviště záměrně "kryto" legendou, že se jedná o radiové stanoviště pro záložní letiště...
Loc. 49°45'6.739"N 17°10'58.465"E
URL : https://www.valka.cz/703-rota-radioveho-zamerovani-zvlastniho-urceni-1985-1991-t119064#468800Verze : 0