Main Menu
User Menu

Správa spojovací sítě [1960-1963]

Management of Connection Networks

     
Název:
Name:
Správa spojovací sítě
Originální název:
Original Name:
Správa spojovací sítě
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1960
Předchůdce:
Predecessor:
Spojovací uzel generálního štábu
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1963
Nástupce:
Successor:
Spojovací provozní středisko
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1960-01.09.1963 Velitelství spojovacího vojska
Dislokace:
Deployed:
01.10.1960-01.09.1963 Praha, ? /

Velitel:
Commander:
01.10.1960-01.09.1963
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1960-01.09.1963
Poznámka:
Note:
01.10.1960-01.09.1963
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (Spojovací provozní středisko)
URL : https://www.valka.cz/Sprava-spojovaci-site-1960-1963-t119057#409081Verze : 0
MOD