Main Menu
User Menu

Pruské království [1701-1918]

Kingdom of Prussia

Königreich Preußen

     
Název:
Name:
Pruské království
Originální název:
Original Name:
Königreich Preußen
Hlavní město:
Capital:
Berlín
Státní zřízení:
Government System:
monarchie (od roku 1848 konstituční monarchie)
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled panovníků - Prusko
(List of rulers - Prussia)
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Pruská královská armáda (Königlich Preußische Armee)
Rozloha:
Area:
34870 1) km2
Geografická poloha:
Location :
střední Evropa (dnes súčasť , , , , , , )
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Ruské impérium, Rakouské arcivévodství, Polské království
Vznik:
Independence:
18.01.1701 z Pruského vévodství
Zánik:
Dissolution:
03.11.1918 pádom monarchie a zmenou na Slobodný štát Prusko (súčasť Nemeckej ríše) (de jure), 18.01.1871 včlenením do Německé císařství (de facto)
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
Prusové, Poláci, Slezané
Vlajka:
Flag:
18.01.1701-DD.MM.1750

DD.MM.1750-DD.MM.1801

DD.MM.1801-DD.MM.1803

DD.MM.1803-DD.MM.1892

DD.MM.1892-09.11.1918
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
1) v roku 1910
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pruske-kralovstvi-1701-1918-t119003#408836Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost

14.5.1699 Narodil se generál jazdectva Hans Joachim von Zieten (jazdecký veliteľ)

4.4.1707 Narodil se generálporučík Hans Karl von Winterfeldt (pruský generál)11.8.1718 Narodil se generálporučík, podplukovník Frederick Haldimand (Guvernér Quebecu)


9.10.1735 Narodil se generál polní maršál Karl Wilhelm Ferdinand Braunschweig-Wolfenbüttel

12.11.1755 Narodil se generálporučík Gerhard Johann David Waitz von Scharnhorst (náčelník pruského generálneho štábu
)

8.9.1757 Zemřel generálporučík Hans Karl von Winterfeldt (pruský generál)

5.3.1770 Narodil se polní maršál Hans Ernst Karl von Zieten (velitel 1. sboru)

1.6.1780 Narodil se generálmajor Carl Philipp Gottfried von Clausewitz (pruský vojenský teoretik
)


13.4.1784 Narodil se generál poľný maršal Friedrich Heinrich Ernst Graf von Wrangel (Szczecin* predtým Stettin, dnes súčasť Poľska.)

26.1.1786 Zemřel generál jazdectva Hans Joachim von Zieten (jazdecký veliteľ)5.6.1791 Zemřel generálporučík, podplukovník Frederick Haldimand (Guvernér Quebecu)5.4.1795 Separátny mier v Bazileji, neutralita Pruska, kt. súhlasilo s posunutím Francúzskych hraníc na východe, až na ľavý beh Rýna. Za Prusko jednal Princ Karl August von Hardenberg. Touto mierovou zmluvou ukončilo vojnu s Francúzskom aj Španielsko - v prospech Francúzska sa zrieklo svojej časti ostrova Santo Domingo a povolilo Francúzom určité obchodné výhody. K Bazilejskej zmluve sa pripojili aj niektoré nemecké štáty.

22.3.1797 Narodil se - Vilém I. Hohenzollen (nemecký cisár)


26.10.1800 Narodil se generál poľný maršal Helmuth Karl Bernhard von Moltke (náčelník generálneho štábu pruskej armády)

30.4.1803 Narodil se generál poľný maršal Albrecht Theodor Emil von Roon (pruský minister vojny)


14.10.1806 Bitka pri Auerstedte. Ako súčasť napoleonských vojen prebehla bitka medzi 3. francúzskym zborom maršála Davouta, ktorý mal k dispozícii 27.000 vojakov a hlavnými silami pruskej armády pod velením vojvodu Viliama Ferdinanda, ktorý disponoval 63.000 vojakmi. Napriek početnej prevahe protivníka dokázal maršál Davout obratnými manévrami nielen zadržať početne silnejšieho protivníka, ale ho aj nakoniec donútiť k ústupu, ktorý sa premenil na útek.


16.10.1806 Zemřel generál polní maršál Karl Wilhelm Ferdinand Braunschweig-Wolfenbüttel


24.2.1809 Narodil se generál poľný maršal Edwin von Manteuffel (veliteľ Južnej armády (Prusko-Francúzska vojna)
)

28.6.1813 Zemřel generálporučík Gerhard Johann David Waitz von Scharnhorst (náčelník pruského generálneho štábu
)


1.4.1815 Narodil se - Otto Eduard Leopold von Bismarck (nemecký kancelár)


20.7.1824 Narodil se brigádny generál Alexander Schimmelfennig (brigádny veliteľ)

16.11.1831 Zemřel generálmajor Carl Philipp Gottfried von Clausewitz (pruský vojenský teoretik
)


28.2.1833 Narodil se generál poľný maršal Alfred von Schlieffen (náčelník generálneho štábu nemeckej armády)


1.10.1833 Narodil se generál poľný maršal Wilhelm von Hahnke (veliteľ 1. gardovej divízie)


4.2.1847 Narodil se generál polní maršál William Martin Remus von Woyrsch (pruský ministerský predseda
)


17.3.1848 Vypukla revolúcia v Berlíne.

3.5.1848 Zemřel polní maršál Hans Ernst Karl von Zieten (velitel 1. sboru)


23.5.1848 Narodil se generálplukovník Helmuth Johannes Ludwig von Moltke (Držiteľ Komandérskeho kríža Vojenského rádu Márie Terézie.)29.11.1856 Narodil se - Theobold von Bethmann-Hollweg (nemecký kancelár)


5.9.1865 Zemřel brigádny generál Alexander Schimmelfennig (brigádny veliteľ)


19.7.1870 Francúzsko vyhlásilo vojnu Prusku.


2.11.1877 Zemřel generál poľný maršal Friedrich Heinrich Ernst Graf von Wrangel (Szczecin* predtým Stettin, dnes súčasť Poľska.)

23.2.1879 Zemřel generál poľný maršal Albrecht Theodor Emil von Roon (pruský minister vojny)


17.6.1885 Zemřel generál poľný maršal Edwin von Manteuffel (veliteľ Južnej armády (Prusko-Francúzska vojna)
)

9.3.1888 Zemřel - Vilém I. Hohenzollen (nemecký cisár)


24.4.1891 Zemřel generál poľný maršal Helmuth Karl Bernhard von Moltke (náčelník generálneho štábu pruskej armády)


30.7.1898 Zemřel - Otto Eduard Leopold von Bismarck (nemecký kancelár)


8.2.1912 Zemřel generál poľný maršal Wilhelm von Hahnke (veliteľ 1. gardovej divízie)


4.1.1913 Zemřel generál poľný maršal Alfred von Schlieffen (náčelník generálneho štábu nemeckej armády)


18.6.1916 Zemřel generálplukovník Helmuth Johannes Ludwig von Moltke (Držiteľ Komandérskeho kríža Vojenského rádu Márie Terézie.)


6.8.1920 Zemřel generál polní maršál William Martin Remus von Woyrsch (pruský ministerský predseda
)1.1.1921 Zemřel - Theobold von Bethmann-Hollweg (nemecký kancelár)
URL : https://www.valka.cz/Pruske-kralovstvi-1701-1918-t119003#640867Verze : 0
MOD