Main Menu
User Menu

Střelecká brigáda námořnictva Sever [1944-1945]

Naval Rifle Brigade North / Marine-Schützen-Brigade Nord

     
Název:
Name:
Střelecká brigáda námořnictva Sever
Originální název:
Original Name:
Marine-Schützen-Brigade Nord
Datum vzniku:
Raised/Formed:
dd.11.1944
Předchůdce:
Predecessor:
Admiralát Německý záliv
Datum zániku:
Disbanded:
dd.01.1945
Nástupce:
Successor:
1. pěší divize námořnictva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
07.11.1944-30.01.1945 Hartmann, Hans (Konteradmiral)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1944-DD.01.1945 Střelecký pluk námořnictva 1
DD.11.1944-DD.01.1945 Střelecký pluk námořnictva 2
DD.11.1944-DD.01.1945 Střelecký pluk námořnictva 3
DD.11.1944-DD.01.1945 Střelecký pluk námořnictva 4

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Strelecka-brigada-namornictva-Sever-1944-1945-t118914#408556Verze : 0
MOD