Main Menu
User Menu

B rota (říční rota) 1. praporu Královského Jihoaustralského pluku [1960-1965]

B Company (The River Company) 1st Battalion of The Royal South Australian Regiment

     
Název:
Name:
B rota (říční rota) 1. praporu Královského Jihoaustralského pluku
Originální název:
Original Name:
B Company (The River Company) 1st Battalion of The Royal South Australian Regiment
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1960
Předchůdce:
Predecessor:
27. prapor pěchoty (Jihoaustralský Skotský pluk)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1965
Nástupce:
Successor:
27. prapor Královského Jihoaustralského pluku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1960-DD.MM.1960 Jihoaustralský pluk
DD.MM.1960-DD.MM.1965 1. prapor Královského Jihoaustralského pluku
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1960-DD.MM.1965 ?,

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.regiments.org
URL : https://www.valka.cz/B-rota-ricni-rota-1-praporu-Kralovskeho-Jihoaustralskeho-pluku-1960-1965-t118902#408539Verze : 0
MOD