Main Menu
User Menu

Pěší pluk námořnictva 3 [1945-1945]

3rd Naval Infantry Regiment / Marine-Infanterie-Regiment 3

     
Název:
Name:
Pěší pluk námořnictva 3
Originální název:
Original Name:
Marine-Infanterie-Regiment 3
Datum vzniku:
Raised/Formed:
dd.02.1944
Předchůdce:
Predecessor:
Střelecký pluk námořnictva 3
Datum zániku:
Disbanded:
dd.04.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
dd.02.1945-dd.04.1945 Bojová skupina Marienburg
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
dd.02.1944-dd.03.1945 Herwegh, Wilhelm (Kapitän zur See)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-namornictva-3-1945-1945-t118827#408372Verze : 0
MOD