Main Menu
User Menu

Pěší pluk námořnictva 4 [1945-1945]

4th Naval Infantry Regiment / Marine-Infanterie-Regiment 4

     
Název:
Name:
Pěší pluk námořnictva 4
Originální název:
Original Name:
Marine-Infanterie-Regiment 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
dd.02.1944
Předchůdce:
Predecessor:
Střelecký pluk námořnictva 4
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
dd.02.1945-08.05.1945 1. pěší divize námořnictva
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
dd.02.1944-dd.03.1945 Hasse, Gert (Kapitän zur See)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

dd.02.1945-08.05.1945 I. prapor
dd.02.1945-08.05.1945 II. prapor
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-namornictva-4-1945-1945-t118826#408370Verze : 0
MOD