Main Menu
User Menu

Krakovský, Jozef

     
Příjmení:
Surname:
Krakovský
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Krakovský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádny generál vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.09.1952 Ružomberok /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
-
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 1. leteckej základne (1993-1995)
zástupca veliteľa 3. zboru letectva a PVO (1996-1999)
zástupca veliteľa Vzdušných síl (2003-2004)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Krakovsky-Jozef-t118750#408210Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Krakovský
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Krakovský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.09.1968-DD.07.1972 Vojenská stredná odborná škola letecká, Košice
DD.MM.1972-DD.MM.1974 Dôstojnícka pilotná škola pri Vyššom leteckom učilišti, Košice
DD.MM.1980-DD.MM.1980 zdokonaľovací kurz veliteľov letiek, Vojenská vysoká letecká škola, Košice
DD.09.1980-DD.10.1985 diaľkové štúdium, Vojenská vysoká letecká škola, Košice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Spolkový jazykový úrad, Hürt
DD.MM.RRRR-DD.06.1995 Veliteľská akadémia Generálneho štábu Bundeswehru, Hamburg
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1974 poručík
01.08.1978 nadporučík
01.10.1985 podplukovník
DD.06.1995 podplukovník gšt.
01.01.1997 plukovník gšt.
28.08.2003 brigádny generál
31.12.2004 záloha
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.05.1991-DD.11.1992 Velitel : 81. samostatná stíhací letka
01.01.1993-01.10.1995 Velitel : 1. letecká základna

Ručně vyplněné položky:
01.08.1974-DD.MM.1990 pilot / veliteľ roja / zástupca veliteľa letky / veliteľ letky / zástupca veliteľa, 8. stíhací letecký pluk
DD.MM.1990-DD.05.1991 zástupca veliteľa pluku, 8. stíhací letecký pluk
DD.05.1991-DD.11.1992 veliteľ, 81. samostatná stíhacia letka
31.08.1993-DD.MM.1995 veliteľ 1. leteckej základne
DD.09.1995-01.04.1996 vedúci starší inšpektor - špecialista, pilot, Oddelenie inšpektorov, Štáb letectva a protivzdušnej obrany, Generálny štáb Armády Slovenskej republiky
01.04.1996-DD.MM.1999 zástupca veliteľa 3. zboru letectva a PVO
01.01.2000-DD.MM.RRRR náčelník štábu operačného plánovania A-3, Veliteľstva vzdušných síl
01.04.2003-31.12.2004 zástupca veliteľa Vzdušných síl
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1979

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1985

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1990

Medaile za zásluhy o ČSLA - 2. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 2nd Class
2. stupeň ?

DD.MM.1997

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.2001

Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 3rd Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupňa
-

DD.MM.2004

Pamětní odznak Velitelství vzdušných sil
Commemorative Badge Air Force Command
-

Poznámka:
Note:
1995 - Bundeswehr - Leistungsabzeichen Gold
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Krakovsky-Jozef-t118750#469853Verze : 1
MOD