Main Menu
User Menu

5. (teritoriální) prapor Královského inniskillingského fyzilírského pluku [1967-1969]

5th (Territorial) Battalion of The Royal Inniskilling Fusiliers

     
Název:
Name:
5. (teritoriální) prapor Královského inniskillingského fyzilírského pluku
Originální název:
Original Name:
5th (Territorial) Battalion of The Royal Inniskilling Fusiliers
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1967
Předchůdce:
Predecessor:
5. prapor Královského inniskillingského fyzilírského pluku
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1969
Nástupce:
Successor:
5. prapor Královského inniskillingského fyzilírského pluku (Královskích Irskích rangerů)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
01.04.1967-01.04.1969 Omagh, ?

Velitel:
Commander:
01.04.1967-01.04.1969 Scott, R. W. H. (Lieutenant Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.04.1967-01.04.1969 Velenie
01.04.1967-01.04.1969 A rota 1)
01.04.1967-01.04.1969 B rota 2)
01.04.1967-01.04.1969 ?
Poznámka:
Note:
1) v Enniskillen
2) v Dungannon
- TAVR III - jednotka domácej obrany
Zdroje:
Sources:
www.regiments.org
URL : https://www.valka.cz/5-teritorialni-prapor-Kralovskeho-inniskillingskeho-fyzilirskeho-pluku-1967-1969-t118747#408206Verze : 3
MOD