Main Menu
User Menu

Boldin, Ivan Vasiljevič

Boldin, Ivan Vasil'yevich

Boldin, Ivan Vasilievič

Иван Васильевич Болдин

     
Příjmení:
Surname:
Boldin
Jméno:
Given Name:
Ivan Vasiljevič
Jméno v originále:
Original Name:
Иван Васильевич Болдин
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.08.1892 Vysokaja /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.03.1965 Kyjev /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ vojsk Východosibírskeho vojenského okruhu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Boldin-Ivan-Vasiljevic-t11873#608957Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Boldin
Jméno:
Given Name:
Ivan Vasiljevič
Jméno v originále:
Original Name:
Иван Васильевич Болдин
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
17.02.1936 brigádny veliteľ
17.02.1938 divízny veliteľ
05.02.1939 zborový veliteľ
07.12.1939 ardmádny veliteľ 2. stupňa
04.06.1940 generálporučík
15.07.1944 generálplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.06.1929-DD.05.1930 Velitel : 10. střelecký sbor
13.04.1937-31.01.1938 Velitel : 18. střelecká divize
DD.08.1938-DD.07.1938 Velitel : 12. střelecký sbor
28.07.1938-09.02.1939 Velitel : Kalininský vojenský okruh
09.02.1939-11.10.1939 Velitel : Kalininský vojenský okruh
11.10.1939-05.12.1939 Velitel : Oděský vojenský okruh
05.12.1939-04.06.1940 Velitel : Oděský vojenský okruh
04.06.1940-10.07.1940 Velitel : Oděský vojenský okruh
09.06.1940-11.07.1940 Velitel : 9. armáda
23.11.1941-15.07.1944 Velitel : 50. armáda
15.07.1944-DD.02.1945 Velitel : 50. armáda
DD.07.1945-DD.07.1946 Velitel : 27. armáda
05.07.1946-12.03.1951 Velitel : 8. gardová vševojsková armáda
12.03.1951-30.06.1953 Velitel : Východosibiřský vojenský okruh

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1916

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

18.02.1917

Kříž Sv. Jiří 3. stupeň
St. George Cross 3rd Class
Георгиевский крест 3-й степени
-

24.02.1933

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
-

22.02.1938

Řád rudé hvězdy
Order of the Red Star
Opден Красная Звезда
-

22.02.1938

Jubilejní medaile XX let Dělnicko-rolnické Rudé Armády (1938)
Jubilee Medal for 20 Years of Workers and Peasants Red Army (1938)
Юбилейная медаль ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии
-

02.01.1942

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Opден Ленина
-

18.09.1943

Řád Suvorova 1. stupeň /1943-1991/
Order of Suvorov, 1st Class /1943-1991/
Opден Суворова I степени
-

01.05.1944

Medaile Za obranu Moskvy
Medal for Defence of Moscow
Медаль За оборону Москвы
-

21.07.1944

Řád Kutuzova, 1. stupeň /1943-1991/
Order of Kutuzov, 1st Class /1943-1991/
Opден Кутузова I степени
-

03.11.1944

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
- za výsluhu 20 rokov v armáde

21.02.1945

Leninův řád /1943-1956/
Order of Lenin /1943-1956/
Opден Ленина
- za výsluhu 25 rokov v armáde

09.06.1945

Medaile Za dobytí Budapešti
Medal for Capture of Budapest
Медаль За взятие Будапешта
-

09.06.1945

Medaile Za dobytí Vídně
Medal for Capture of Vienna
Медаль За взятие Вены
-

22.08.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

22.02.1948

Jubilejní medaile 30 let sovětské armády a námořnictva
Jubilee Medal for 30 Years of Soviet Army and Navy
Юбилейная медаль 30 лет Советской Армии и Флота
-

15.11.1950

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

18.12.1957

Jubilejní medaile 40 let Ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 40 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 40 лет Вооруженных Сил СССР
-

09.08.1962

Řád rudé hvězdy
Order of the Red Star
Opден Красная Звезда
-

- DD.MM.RRRR -

-
-
-

DD.MM.RRRR

Medaile Na paměť 800 let Moskvy
Medal for Commemoration of 800 Years of Moscow
Медаль В память 800-летия Москвы
-

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství a svobody 1945
Victory and Freedom Medal 1945
Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za Odru, Nisu, Balt
Oder, Neisse and Baltic Medal
Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
http://podvignaroda.ru/?#id=1530521972
http://podvignaroda.ru/?#id=1535160768
URL : https://www.valka.cz/Boldin-Ivan-Vasiljevic-t11873#608958Verze : 0
MOD

Ivan Vasiljevič BoldinJako mnoho velitelů jeho generace narodil se v chudobě ruského venkova, a to 15.8. 1892 ve vesnici Vysokaja u Insy v provincii Penza. Pomáhal otci na statku a chodil do vesnické školy. Po vypuknutí první světové války byl odveden k 23. střeleckému pluk, který po výcviku odjel do Sarakomyše na tureckou frontu. Za únorové revoluce 1917 se Boldin zapojil aktivně do politiky a byl zvolen členem plukovního i divizního revolučního výboru. Po své demobilizaci se vrátil domů, kde se po bolševickém převratu se aktivně podílel na politice strany.

Po rozšíření občanské války se zapojil v říjnu 1919 dobrovolně k vojenské službě v Rudé armádě a byl jmenován zástupcem předsedy politického oddělení. V dubnu 1920 byl povýšen na velitele praporu ve 492. střeleckém pluku a od srpna útočil na Varšavu a Grodno jako velitel 52. střeleckého pluku v polsko-ruské válce. Do prosince 1921 projevil takové vojenské schopnosti a byl vybrán do Vystrelské důstojnické školy nedaleko Kurska. Po ukončení důstojnické školy v září 1923 byl jmenován velitelem nově utvářeného 252. střeleckého pluku 84. zemské střelecké divize se sídlem v Tule. Poté štáb Rudé armády využil jeho zkušeností se zřizováním jednotek a převelel ho jako velitele nově založeného speciálního střeleckého pluku do Černyševských kasáren v Moskvě. V roce 1925 a 1926 absolvoval krátký kurz na Frunzeho akademii. Poté sloužil ve Voroněži jako zástupce velitele 19. střelecké divize. Dále se stal lektorem na Leninově vojensko-politické akademii. Mezitím nadále postupoval po žebříčku stále výš i v politice. V prosince 1934 byl, patrně pro svou politickou angažovanost, vyslán na dvouletý speciální kurz na Frunzeho vojenskou akademii. Společně s ním zde byli i Purkajev, Jeremenko a Koněv, důstojníci, kteří byli později jmenováni veliteli frontů. 13. dubna 1937 se stal velitelem 18. střelecké divize umístěné v Leningradské oblasti.

V roce 1938 byl poprvé vyznamenán Řádem Rudého praporu a byl jmenován velitelem 17. armádního střeleckého sboru, umístěného ve Vinnici v Kyjevské oblasti. 28.7. 1938 byl povýšen na velitele nově vzniklé Kalininské vojenské oblasti. Po přičlenění východního Polska k Sovětskému svazu byl Boldin, pro svou politickou schopnost, pověřen koncem září vedením vojenské delegace, která projednala sovětskou okupaci Litvy. Jeho rychlý vzestup však pokračoval dál. 22.10. 1939 byl jmenován velitelem Oděsské vojenské oblasti. V červnu 1940 byl jmenován velitelem 9. armády v Kyjevksé oblasti. Za zásluhy byl v září 1940 jmenován zástupcem velitele Speciální vojenské oblasti Západ. Také byl povýšen na generálporučíka.

Po útoku Němců byl pověřen protiútokem svých jednotek, ale ten byl nedostačující. Uvízli v obklíčení u Minska. On sám bojoval po 45 dnů v obklíčení až se na konec probil na východ. Po zranění a následné rekonvalescenci byl jmenován velitelem 50. armády při obraně Tuly. Tulu se mu podařilo ubránit a dokonce se spojil s 10. armádou a společně zahnaly Guderianovy jednotky z jižních přístupů k Moskvě. Následně se jeho armáda podílela na dalším protiútoku u Moskvy, který přinesl úspěch. Na jaře 1942 se neúspěšně podílela na ofenzívě u Rževa-Vjazmy a u Jachnova. Tyto body nakonec obsadil bez boje v březnu 1943, když je Němci opustili. Před bitvou u Kurska mu byly poslány nové divize, které nahradily ty, které byly dostatečně vyčerpané z předchozích bojů. Po období poměrného klidu nastoupila 50. armáda do akce opět při Běloruské ofenzívě od 22.6. do 29.8. 1944 nyní jako součást 2. běloruského frontu.

V lednu 1945 bojovala jeho armáda při ofenzívě ve Východním Prusku. Protože si nevedl dobře, Rokossovskij ho zbavil velení. V dubnu 1945 byl jmenován zástupcem velitele 3. ukrajinského frontu, v jehož rámci velel v květnu 1945 útoku na Prahu, a tím skončil svou válečnou kariéru. Když po válce mnoho schopných velitelů šlo se svojí kariérou dolů, on šel díky své politické „uvědomělosti“ nahoru. Přesto není správné ho považovat jen za politického generála. Zemřel v Kyjevě 28. března 1965.

ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Boldin-Ivan-Vasiljevic-t11873#38629Verze : 2
I.V. Boldin (na fotografii úplne vľavo), podľa výložiek už v hodnosti zborového veliteľa, 1939.

http://www.sudbasoldata.ru/743/

URL : https://www.valka.cz/Boldin-Ivan-Vasiljevic-t11873#608964Verze : 1
MOD