Main Menu
User Menu

Malinovskij, Rodion Jakovlevič

Malinovsky, Rodion Yakovlevich

Родион Яковлевич Малиновский

     
Příjmení:
Surname:
Malinovskij
Jméno:
Given Name:
Rodion Jakovlevič
Jméno v originále:
Original Name:
Родион Яковлевич Малиновский
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
Maršál Sovětského svazu
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.11.1898 Oděsa /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
31.03.1967 Moskva /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
ministr obrany SSSR
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
2x Hrdina Sovětského Svazu
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=330
URL : https://www.valka.cz/Malinovskij-Rodion-Jakovlevic-t11872#341863Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Malinovskij
Jméno:
Given Name:
Rodion Jakovlevič
Jméno v originále:
Original Name:
Родион Яковлевич Малиновский
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
10.09.1944 Maršál Sovětského svazu
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
25.08.1941-09.11.1941 Velitel : 6. armáda
09.11.1941-24.12.1941 Velitel : 6. armáda
24.12.1941-28.07.1942 Velitel : Jižní front
DD.07.1942-DD.08.1942 Velitel : Donská skupina vojsk
DD.08.1942-DD.10.1942 Velitel : 66. armáda
29.11.1942-02.02.1943 Velitel : 2. gardová armáda
02.02.1943-12.02.1943 Velitel : Jižní front
12.02.1943-22.03.1943 Velitel : Jižní front
27.03.1943-28.04.1943 Velitel : Jihozápadní front
28.04.1943-20.10.1943 Velitel : Jihozápadní front
20.10.1943-15.05.1944 Velitel : 3. ukrajinský front
21.05.1944-10.09.1944 Velitel : 2. ukrajinský front
10.09.1944-DD.06.1945 Velitel : 2. ukrajinský front
12.07.1945-10.09.1945 Velitel : Zabajkalský front
10.09.1945-22.05.1947 Velitel : Zabajkalsko-amurský vojenský okruh
22.05.1947-23.04.1953 Velitel : Hlavní velitelství vojsk Dálného východu
26.10.1957-31.03.1967 Velitel : Ministerstvo obrany

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

26.04.1945

Řád vítězství
Order of the Victory
Орден „Победа“
№ 8

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=330
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Malinovskij-Rodion-Jakovlevic-t11872#513974Verze : 1
MOD
Maršál Sovětského Svazu Rodion Jakovlevič Malinovskij


Narozen : 23.11.1898 v Oděse
Zemřel : 31.3.1967 v Moskvě


Sloužil v carské armádě 1914 na Ukrajině, kde byl zraněn a ve Francii v hodnosti seržanta.
Během občanské války vstoupil do Rudé armády.
1941 - velitel 48. pěšího sboru
9.1941 - ?.1941 - velitel 6. armády u Stalingradu
12.1941 - 7.1942 - velitel Jižního frontu
29.8.1942 - 14.10.1942 - velitel 66. armády
11.1942 - ?.1943 - velitel 2. gardové armády
2.1943 - 4.1943 - velitel Jižního frontu
4.1943 - 10.1943 - velitel Jihozápadního frontu
10.1943 - 5.1944 - 3. ukrajinský front
?.1944 - ?.1944 - 2. ukrajinský front
?.1945 - ?.1945 - velitel Zabajkalského frontu
1945 - 1956 - velitel pozemních jednotek, Moskva
1956 - 1957 - člen Nejvyššího sovětu
10.1957 - 1967 - Ministr obrany SSSR
Malinovskij, Rodion Jakovlevič  - Rodion Jakovlevič Malinovsky

Rodion Jakovlevič Malinovsky
URL : https://www.valka.cz/Malinovskij-Rodion-Jakovlevic-t11872#797Verze : 0
MOD
Rodion Jakovlevič Malinovskij


Narodil se v Oděse 23.11.1898 v chudé rolnické rodině. Nikdy nepoznal otce, špatně vycházel s matkou a vyrůstal u tety. Po vypuknutí 1. světové války v roce 1914 utekl a vstoupil do armády, sloužil jako vojín u zákopníků, byl zraněn a vyznamenán Křížem sv. Jiří (4.třídy) za statečnost a oddanost ve službě. Pak se plavil jako kulometčík s ruským expedičním sborem do Francie, byl tam znovu raněn a léčil se v nemocnici. Po válce vstoupil na podzim 1919 do Ruských gard a bojoval jako kulometčík v 240. tverském pluku, začleněném do 27. střelecké divize, zejména na Sibiři s bělogvardějci admirála Kolčaka. V prosinci 1920 dokončil vojenskou výcvikovou školu pro mladé důstojníky jako velitel kulometné roty a po krátké době byl jmenován velitelem praporu u 246. střeleckého pluku. Po přijetí do strany v roce 1926 se mu otevřela cesta na Frunzeho akademii, kam vstoupil jako student roku 1927. Tu ukončil v roce 1930. V roce 1936 byl poslán do Španělska, kde se připojil k Mereckovi, Voronovi, Pavlovovi, Kulikovi, Kuzněcovi a dalším. Bojoval zde v mezinárodních brigádách i v republikánském vojsku a hrál důležitou roli při obraně Madridu. Po návratu ze Španělska v roce 1938 byl dokonce vyznamenán Leninovým řádem, Řádem Rudého praporu a jmenován starším lektorem na Frunzeho akademii. Na jaře 1941 byl čerstvě povýšený generálmajor Malinovskij jmenován polním velitelem právě ustavené 48. střelecké armády se sídlem v Oděse. S ní také vstoupil po napadení SSSR do obranných bojů v pohraničí, podél řeky Prut. Následně byl opět povýšen na generálporučíka a převzal velení Jižního frontu a krátce poté zase jmenován velitelem Brjanského frontu.
Na začátku srpna 1942 překročila německá armádní skupina A Don a pronikla hluboko do Kubáně. Malinovskij byl pověřen velením donské operační skupiny. Koncem srpna byl převelen ke Stalingradskému frontu a převzal velení nad 66. armádou. Poté byl převelen jako zástupce velitele na Voroněžský front. V prosinci 1942 se znovu vrátil ke Stalingradu jako velitel 2. gardové armády. Nedostala za úkol dobýt město, ale zničit postup německých jednotek snažícím se probít na pomoc těm uvnitř. Zachráncům velel von Manstein, ale jeho jednotky tam nikdy nedorazily. V únoru 1943 převzal velení Jižního frontu a o měsíc později byl převelen k Jihozápadnímu frontu, který byl v říjnu přejmenován na 3. ukrajinský front.
V dalším průběhu bojů, v roce 1944, sovětské jižní křídlo postupovalo závratnou rychlostí. Na jaře jeho 3. ukrajinský front vyčistil Oděsu a postoupil k jižní části řeky Bug. Dále připravil plán na dobytí Rumunska, Maďarska a izolování Bulharska. Malinovskij začal ofenzívu 20.8.1944. První den prolomil německou obranu a během prvních tří dnů zničil 11 rumunských a 4 německé divize. Za další dva dny obklíčil německou armádní skupinu Jižní Ukrajina a zničil zbývající rumunské divize. Toto vše mělo politický efekt: Rumunsko opustilo Němce, Bulhaři požádali o mír a cesta do Maďarska, Jugoslávie a do východní části Československa byla volná.
Malinovskij jako nově jmenovaný maršál SSSR svůj velký úspěch využíval: začátkem podzimu vstoupil do východního Maďarska, způsobil těžké ztráty německé armádní skupině Jih, vytlačil německá vojska z Transylvánie a společně s 3. ukrajinským frontem oblehl Budapešť, který ale dobyl až za tři měsíce. Následně 13.4.1945 obsadil Víděň.
Po porážce Německa byl ihned převelen na Dálný východ, kde převzal velení Zabajkalského frontu, s nímž porazil japonskou Kwantungskou armádu. Také Rusku získal cenný Port Arthur, který ztratilo v roce 1905.
V roce 1958 se velitelé postavili proti zvýšení vlivu politických orgánů, které se projevovalo negativně. Výsledkem byl kompromis mezi politickým řízením a vojenskou odborností.
Jeho život skončil 31.3.1967.
URL : https://www.valka.cz/Malinovskij-Rodion-Jakovlevic-t11872#38628Verze : 0
též obdržel hvězdu maršála SSSR

EDIT ADMIN: doplneno
URL : https://www.valka.cz/Malinovskij-Rodion-Jakovlevic-t11872#628536Verze : 1