Main Menu
User Menu

1. prapor Královských Irských rangerů [1968-1968]

1st Battalion of The Royal Irish Rangers

     
Název:
Name:
1. prapor Královských Irských rangerů
Originální název:
Original Name:
1st Battalion of The Royal Irish Rangers
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1968
Předchůdce:
Predecessor:
1. prapor Královského inniskillingského fyzilírského pluku
Datum zániku:
Disbanded:
23.11.1968
Nástupce:
Successor:
1. prapor Královských Irských rangerů 1)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1968-23.11.1968 Královští Irští rangeři
Dislokace:
Deployed:
01.07.1968-23.11.1968 Worcester, ?
01.07.1968-23.11.1968 Bermudy, ?2)

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.07.1968-23.11.1968 Velenie
01.07.1968-23.11.1968 ?
Poznámka:
Note:
1) prapor je rozpustený, ale ihneď reformovaný ako 1. prapor, prečíslovaním 3. praporu Královských Irských rangerů
2) B rota
Zdroje:
Sources:
www.regiments.org/regiments/uk/inf/027-689.htm
www.regiments.org/deploy/uk/reg-inf/027-1.htm
URL : https://www.valka.cz/1-prapor-Kralovskych-Irskych-rangeru-1968-1968-t118707#408096Verze : 2
MOD