Main Menu
User Menu

USA - WS48 (prenosná KV rádiostanica)

WS 48 je variantou Britskej WS18. Od pôvodnej sa líši konštrukciou obalu ktorý je plechový. Použité boli aj o niečo spoľahlivejšie a modernejšie elektrónky americkej produkcie. Rádiostanica bola uvedená do služby v roku 1943 a slúžila na spojenie peších jednotiek na vzdialenosť cca 10 míl. Skladala sa zo samostatného vysielača a prijímača.


Frekvenčný rozsah 6 až 9 MHz
Výkon 0,25 W
Prevádzky A1, A3
Antény tyč, drôtová


Zdroj: Wireless for the warrior
USA - WS48 (prenosná KV rádiostanica) - Predné panely súpravy WS48

Predné panely súpravy WS48
USA - WS48 (prenosná KV rádiostanica) - WS48 v prevádzkovej polohe za pohybu

WS48 v prevádzkovej polohe za pohybu
USA - WS48 (prenosná KV rádiostanica) - Napájanie WS48 z ručného dynama

Napájanie WS48 z ručného dynama
URL : https://www.valka.cz/USA-WS48-prenosna-KV-radiostanica-t118636#407978Verze : 0
MOD