Main Menu
User Menu

Tyrolský myslivecký pluk Chastelerův č. 64

Tyroler Jäger-Regiment Chasteler Nr. 64

     
Název:
Name:
Tyrolský myslivecký pluk Chastelerův č. 64
Originální název:
Original Name:
Tyroler Jäger-Regiment Chasteler Nr. 64
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.11.1801
Předchůdce:
Predecessor:
Německý myslivecký sbor Kurzův, Tyrolský ostrostřelecký sbor
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1806
Nástupce:
Successor:
Myslivecký pluk Chastelerův č. 64
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1801-DD.MM.RRRR Innsbruck
DD.MM.1804-DD.MM.RRRR Švábské Rakousko

Velitel:
Commander:
DD.MM.1801-DD.MM.RRRR Fenner von Fenneberg, Philipp (Oberstleutenant)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Fenner von Fenneberg, Philipp (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wrede, Alphonse von - Semek, Anton: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht II
URL : https://www.valka.cz/Tyrolsky-myslivecky-pluk-Chasteleruv-c-64-t118632#407964Verze : 0
MOD
Majitel / Regimental Proprietor:
1801-1806 - polní podmaršál Gabriel markýz de Chasteler de CourcellesHistorie:
Pluk byl zřízen v listopadu 1801 na základě nejvyššího rozhodnutí z 22. září téhož roku. Pluk vznikl sloučením Německého mysliveckého sboru Kurzova a Tyrolského ostrostřeleckého sboru. Nově sestavený pluk sestával ze tří praporů po šesti setninách. Jelikož mužstvo z uvedených sborů nestačilo k naplnění stavů, byli k pluku převeleni rodilí Tyrolané z Nizozemského mysliveckého sboru Le Loupova a z řadového pěšího pluku Neugebauerova č. 46 (bývalý Tyrolský zemský a polní pluk). Pluk byl doplňován výhradně z Tyrolska. Pluk nesl jméno svého majitele polního podmaršála markýze Chastelera a obdržel číslo 64, tj. první za posledním řadovým pěším plukem, kterých v té době bylo 63.


V tažení roku 1805 byly jednotlivé prapory nasazeny samostatně. 1. prapor pod velením majora Steffaniniho byl přičleněn k hlavní armádě v Německu. Vyznamenal se v bitvě u Ulmu, avšak po kapitulaci padl do zajetí. Nadporučík Franz svobodný pán von Ensch obdržel za svůj výkon Vojenský řád Marie Terezie. 2. prapor pod velením podplukovníka Fennera byl přičleněn k Jelačićově sboru. Prošel bitvou u Ulmu a vyznamenal se při ústupu do Vorarlberku. 3. prapor pod velením podplukovníka hraběte Spaura operoval ve sboru arcivévody Jana v Tyrolsku. Při ústupu tvořil zadní voj. Nadporučík Johann Wolny byl za své činny během srážky u Štýrského Hradce mimořádně povýšen na kapitánporučíka.


Po odstoupení Tyrolska došlo k přejmenování pluku na Myslivecký pluk Chastelerův č. 64.Adjustace:
Příslušníci pluku nosili kabátce a kalhoty v barvě štičí šedi, trávově zelenou egalizaci a žluté knoflíky.
Zdroj:
Wrede, Alphonse von - Semek, Anton: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht II
URL : https://www.valka.cz/Tyrolsky-myslivecky-pluk-Chasteleruv-c-64-t118632#407974Verze : 0
MOD