Main Menu
User Menu

Prapor polních myslivců č. 1 [1808-1809]

Feld-Jäger-Bataillon Nr. 1

     
Název:
Name:
Prapor polních myslivců č. 1
Originální název:
Original Name:
Feld-Jäger-Bataillon Nr. 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1808
Předchůdce:
Predecessor:
Divizion polních myslivců č. 1
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1809
Nástupce:
Successor:
Divizion polních myslivců č. 1
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Most

Velitel:
Commander:
DD.MM.1808-DD.MM.1809 Lutz, Carl (Oberstleutenant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wrede, Alphonse von - Semek, Anton: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht I
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-1-1808-1809-t118541#407768Verze : 0
MOD
Prapor vznikl k 1. prosinci 1808 reorganizací divizionu polních myslivců č. 1. Prapor sestával z šesti polních rot a jedné depotní roty.


V roce 1809 byl prapor zařazen do předvojové brigády Hardeggovi, která byla součástí 1. sboru Bellegardova. Ten byl nasazen při armádě v Německu. Prapor prodělal bitvu u Ursensollenu, dobytí Berschingu, bitvu u Aspern, kde si pluk vedl velmi dobře, dále bitvu u Wagramu a ústup na Moravu.


Po skončení polního tažení roku 1809 byl prapor reorganizován zpátky na prapor.

Zdroj:
Wrede, Alphonse von - Semek, Anton: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht I
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-1-1808-1809-t118541#407779Verze : 0
MOD