Main Menu
User Menu

Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova Praha [1979-1992]

Military Secondary School of Jan Zizka from Trocnov

     
Název:
Name:
Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova
Originální název:
Original Name:
Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1979
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1979-01.09.1985 Oddělení bojové připravy
01.09.1985-31.12.1992 Školské oddělení
Dislokace:
Deployed:
01.11.1979-31.12.1992 Ruzyně, Kasárny 17. listopadu /

Velitel:
Commander:
01.11.1979-19.11.1979
19.11.1979-19.10.1985 Juříček, Miloslav
19.10.1985-DD.MM.1989 Brousil, Zdeněk
DD.MM.1989-DD.MM.1992 Žák, Alois (plukovník)
DD.MM.1992-31.12.1992 Staněk, Pavel (plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1979-31.12.1992
Poznámka:
Note:
01.11.1979-31.12.1992 VÚ 5553 Praha
Zdroje:
Sources:
https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_54.htm
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-gymnazium-Jana-Zizky-z-Trocnova-Praha-1979-1992-t118474#407607Verze : 0
MOD
Studium od
Studied from
Studium do
Studied to
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
01.09.1989 31.08.1993 Bobaľ, Roman
DD.MM.1989 DD.MM.1993 Feix, Miroslav
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-gymnazium-Jana-Zizky-z-Trocnova-Praha-1979-1992-t118474#551352Verze : 0
MOD
Rukávová nášivka
Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova Praha [1979-1992] - vlastní sbírka

vlastní sbírka
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-gymnazium-Jana-Zizky-z-Trocnova-Praha-1979-1992-t118474#420741Verze : 0
MOD
Diskuse
Zdeněk Brousil určitě nebyl náčelníkem VGJŽ Praha do roku 1992 během mé přítomnosti na tomto ústavu jej vystřídal plk. Alois Žák. Ke změně došlo pravděpodobně roku 1989.
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-gymnazium-Jana-Zizky-z-Trocnova-Praha-1979-1992-t118474#415672Verze : 0
Dovolil bych si malé upřesnění. Po plk. Žákovi během roku 1992 byl zpočátku pověřen a poté ustanoven do funkce náčelníka VGJŽ Praha plk.ing.Pavel Staněk (funkci vykonával do 31.12.1993). Ve VGJŽ předtím působil od roku 1985 jako zástupce náčelníka.
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-gymnazium-Jana-Zizky-z-Trocnova-Praha-1979-1992-t118474#420725Verze : 0