Main Menu
User Menu

Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova Opava [1965-1969]

Military School of Jan Zizka from Trocnov

     
Název:
Name:
Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova
Originální název:
Original Name:
Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1965
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.05.1969
Nástupce:
Successor:
Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1965-25.05.1969 Oddělení operační a bojové připravy
Dislokace:
Deployed:
01.09.1965-25.05.1969 Opava, ? /

Velitel:
Commander:
01.09.1965-25.05.1969
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1965-25.05.1969
Poznámka:
Note:
01.09.1965-25.05.1969 VÚ 1302 Opava
Zdroje:
Sources:
https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_54.htm
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-skola-Jana-Zizky-z-Trocnova-Opava-1965-1969-t118469#407602Verze : 0
MOD
Diskuse
Vojenská škola Jana Žižky v Opavě nebyla otevřená v r. 1965 ale 1.9.1966 - měl bych to vědět, jelikož jsem tam k tomuto datu nastupoval, resp. nastupovali jsme v některém z posledních srpnových dnů tohoto roku, škola začínala 1. září. Tehdy to bylo v areálu na Krnovské, 3 roty, A,B,C, velitel školy pplk. Černý, velitel roty C mjr. Montág (tam jsem byl ve 3.četě, velitel kpt. Tatarka.
Uváděné datum "zániku" školy neznám, pouze časem došlo ke změně názvu na Vojenské gymnázium Jana Žižky - VŠJŽ - VGJŽ, ale škola fungovala dál. To je o škole samotné a jejím fungování.


Druhá otázka je její "zřízení".


Konkrétně:
Rozkazem ministra národní obrany z 25. srpna 1965 číslo 012 byla v Opavě zřízena Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova s tříletou dobou studia. Škola měla připravovat studenty pro studium na vysokých vojenských školách. (tehdy ministr Bohumír Lomský)

Škola je v roce 1968 přejmenována na Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova Zároveň je rozšířena výuka o jeden rok(od nástupního roku 1969, tzn. že v r.1972 se tam nematurovalo).


Výstavba školy
Pro školu byly vybrány objekty Vajdových, Jaselských a Švermových kasáren v blízkosti ulic Krnovská a Jaselská. V roce 1965 začala jejich přestavba, na které se podílely stavební firmy z Opavy a Ostravy.
Podstatnou část velitelského sboru tvořili důstojníci a praporčíci z Učiliště Ministerstva vnitra v Bruntále. Tito byli doplněni veliteli a učiteli z řad vojáků z povolání a civilistů, kteří tehdy sloužili v Učilišti Ministerstva vnitra v Českém Těšíně a nebo rovnou od vojenských útvarů v okolí (Krnov, Opava). Jen malé procento důstojníků mělo pedagogické vzdělání a zkušenosti z vojenského školství. V dalším období byl výběr vychovatelů velitelů čet (rozhodující článek výchovy) ovlivněn jinými hledisky, než jejich pedagogickou kvalifikací.


První ročník(y) (a zároveň velení školy) zahajovaly v rekonstruovaných kasárnách na Krnovské.


Pokud bude zájem a čas, mohu popsat jak to tam fungovalo v počátcích, jak o nás bylo postaráno, jak bylo co v kasárnách na Krnovské rozmístěno.
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-skola-Jana-Zizky-z-Trocnova-Opava-1965-1969-t118469#496298Verze : 1
Vojenská škola Jana Žižky v Opavě byla zřízena jako třetí VŠJŽ
v ČSSR, rozkazem MNO č. 012 ze dne 25. srpna 1965. S přípravami k otevření školy bylo započato již v lednu 1965. Vyučování bylo zahájeno 1.9. 1966. V roce 1968 se tříletá Vojenská škola Jana Žižky mění na čtyřleté Vojenské gymnázium Jana Žižky.K zakládajícím příslušníkům školy před lety patřilo 14 příslušníků vojenského gymnázia, kteří zde zůstali do jejího uzavření.
Byli to plk. PhDr. Tarajčák, plk. Široký, plk. Kollár, pplk. Studený,
nprap. Habala; z učitelů PhDr. Škopcová, Mgr. Blažek, Mgr. Kovář, Mgr. Rafaj, PaeDr.Janikovič; z občanských pracovníků MUDr. Nykel, Gebauerová, Bělicová a Mařík.
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-skola-Jana-Zizky-z-Trocnova-Opava-1965-1969-t118469#496925Verze : 0
N astránce Historie VŠJŽ (VGJŽ) je nesprávně uvedeno, že se nematurovalo v roce 1972. Ale to není pravda. Jelikož jsem nastoupil v roce 1967 (přesně 28.8.1967) a škola byla ještě VŠJŽ, měli jsme studium tříleté a maturovali jsme v roce 1970. Jenže od 1.1.1968 se přejmenovala na VGJŽ a bylo čtyřleté, takže ročník po nás, nastupující v srpnu 1968 měl stium na čtyři roky a ten maturoval právě v roce 1972. Nematurovalo se v roce 1971 ( i když některé prameny uvádí, že tam v roce 1971 pár lidí maturovvalo. Tonda
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-skola-Jana-Zizky-z-Trocnova-Opava-1965-1969-t118469#597573Verze : 0