Main Menu
User Menu

4. prapor technického zabezpečení [1958-1961]

4th Technical Supply Battalion

     
Název:
Name:
4. prapor technického zabezpečení
Originální název:
Original Name:
4. prapor technického zabezpečení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
Automobilní opravny a Dělostřelecké dílny 16. střelecká divize
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1961
Nástupce:
Successor:
4. technické opravny
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-01.09.1960 4. motostřelecká divize
01.09.1960-01.09.1961 4. tanková divize
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-01.09.1961 Brno, ?
Velitel:
Commander:
01.10.1958-01.09.1961
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1958-01.09.1961
Poznámka:
Note:
01.10.1958-01.09.1961 VÚ 8049 Brno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, fond ČSLA
URL : https://www.valka.cz/4-prapor-technickeho-zabezpeceni-1958-1961-t118430#407515Verze : 0
MOD